Hubbteam kring församlingsgrundande

Ute på djupt vatten? EFKs hubbteam består av erfarna ledare som vet att det kan vara stormigt att jobba med församlingsgrundande. De har lärt sig hantera vågorna och är en resurs för hela rörelsen!

Inom Evangeliska Frikyrkan finns ett nationellt hubbteam kring församlingsplantering. De arbetar med strategiska frågor, inspirerar och utmanar till församlingsplantering och samlar resurser på nationell nivå.

Vi tror att en väl fungerande församlingsrörelse i vår tid är en rörelse där mycket av verksamheten sker så nära medlemmarna som möjligt. Vid EFKs kongress 2015 togs beslut om att vi som rörelse ska verka i dynamiska nätverk som bygger på starkare relationer, där olika delar får betjäna varandra. I nätverken växer kraft- och resurscentrum, så kallade hubbar, fram. En hubb formas runt en eller flera församlingar/skolor/internationella partners med initiativ inom olika ämnesområden. Flera hubbar runt församlingsgrundande håller på att växa fram och några nyckelledare i dessa utgör tillsammans ett hubbteam som relaterar till Sverigeprogrammet. Det är några personer från olika nätverk i vår rörelse som tillsammans fungerar på nationell nivå för församlingsgrundande i Sverige. Teamet förstärker Sverigeprogrammets arbete med församlingsgrundande och teamets uppgift är att arbeta med strategiska frågor, inspirera och utmana för församlingsplantering, arbeta med rekrytering och träning av församlingsplanterare, lyfta relevanta frågor och samla resurser på nationell nivå.

Det nationella hubbteamet består av följande personer:

Cahtrine Nygren

Cahtrine arbetar som ledare för Sverigeprogrammet med inriktning församlingsgrundande. Hon var med och planterade Mälarkyrkan i Eskilstuna som startade 2001. Församlingen blev Fristadskyrkan, när den senare gick ihop med den äldre EFK församlingen på orten. I den församlingen har hon arbetat som pastor fram till hösten 2013. Cahtrine bor i Eskilstuna tillsammans med sin man och är fortfarande en del av Fristadskyrkan.

Kontaktuppgifter:070-303 71 00, cahtrine.nygren@efk.se

Richard Hultmar

Richard har planterat församlingen Korskyrkan i Luleå (2001) där han fungerat som pastor och ledare i många år. Han har tidigare arbetat med pionjärarbete i Sverige och Ryssland med Team i Norr. Han ansvarade också under några år för EFKs församlingsplanteringsfrågor, ledde det ekumeniska FG-nätverket och bidrog till starten av M4 i Sverige. Sedan 2015 bor han med sin familj i Stockholm där han är föreståndare i Korskyrkan.

Kontaktuppgifter:070-719 57 02, richard@korskyrkanstockholm.se

Charlotta Aginger

Charlotta är gift med Thomas och de har en son tillsammans som är 5 år, Theodor. Hon mötte Jesus mitt i livet och efter några års teologistudier, tjänande och växt i en fantastisk församling var hon med och grundade Elimkyrkan Skärholmen. I dag arbetar hon som pastor i församlingen som sedan 2014 är en egen kyrka.

Kontaktuppgifter: 0734-20 80 29, agingercharlotta@gmail.com

Johannes Stenberg

Johannes Stenberg bor med sin familj i Linköpings mest mångkulturella stadsdel, Skäggetorp. 2011 flyttade Johannes till Skäggetorp för att plantera den församling som idag heter Nygårdskyrkan. Församlingen är mångkulturell och lägger mycket fokus och energi på att nå ut med buskapet om Jesus till alla folk. Han bodde tidigare i Rinkeby under åtta år och jobbade som en av pastorerna i Rinkeby Internationella Församling.

Kontaktuppgifter: 070-490 11 81, johannes@skaggetorp.net

Magnus

Magnus, har varit EFKs internationella arbetare i Mongoliet (10 år) och Mellanöstern (10 år). På båda dessa platser arbetade han med församlingsplantering. Sedan sommaren 2014 bor han i Linköping med sin familj och är med i ledarskapet för Ryttargårdskyrkan i Linköping och är bland annat engagerade i en hemgemenskap med missionellt fokus.

Kontaktuppgifter: 076-826 95 65, alphonce@galacticomm.org

Rickard Cruz

Rickard Cruz är församlingsgrundare i Helsingborg. Det började med en husförsamling hemma hos Rickard och hans familj och idag har det vuxit fram ett nätverk av husförsamlingar i Helsingborg. Rickard brinner för att få se evangeliet planteras där människor redan lever sina liv i olika kulturer och subkulturer. Att istället för att försöka ta folk till kyrkan istället ta Guds rike till folket. Rickard är också bloggare, författare och resande förkunnare.

Kontaktuppgifter: 070-301 08 42, rickard@cruz.se

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se