Ljudfiler om församlingsgrundande

Här kan du lyssna på några ljudupptagningar från olika semniarium och konferenser som rör församlingsgrundande arbete.

Stuart Murray

Dr Stuart Murray har en omfattande erfarenhet av församlingsplantering i olika miljöer, främst i brittiska storstäder. Han har också undervisat församlingsplantering vid Spurgeon College och är ledare för Urban Expressionslänk till annan webbplats, en organisation som rekryterar pionjärer. Stuart Murray har besökt Sverige vid ett flertal tillfällen under ganska många år och har ett nära samarbete med Svenska Baptistsamfundet. Här delar vi med oss av ljudupptagningar från en konferens i Stockholm den 4-5 december 2009 som det svenska anabaptistiska nätverket var inbjudare till.

Stuart Murray talar i Stockholm 2009 om nya församlingar för en ny tid. Tema: "Nya församlingar för en ny tid — hopp från marginalerna"
Del 1 från fredag kvälllänk till annan webbplats
Del 2 från lördag förmiddaglänk till annan webbplats

Neil Cole

Neil Coleär ledare för CMA, Church Multiplication Associates som är en organisation som arbetar med att ge stöd åt och uppmuntra multiplicerande församlingsrörelser. I Sverige är han mest känd genom sina böcker "Organic Church", "Search and Rescue" och "Church 3.0".

Här finns tidigare ljudupptagningar när Neil Cole talar på ett ledarseminarium i Bergen den 20-21 februari 2008.

Från 20 februarilänk till annan webbplats
Från 21 februari, del 1länk till annan webbplats
Från 21 februari, del 2länk till annan webbplats
Från 21 februari del 3länk till annan webbplats
Från 21 februari del 4länk till annan webbplats

Dietrich Schindler

Dietrich Schindlerär församlingsgrundare och Director of Church Planting för Bund Freier Evangelischer Geminden FeG i Tyskland. Han har doktorsgrad från Teological Seminary i Pasadena, Kalifornien. Han har tillsammans med sin fru Jan-Carla planterat fem nya församlingar i Tyskland och deras kyrkas vision är att plantera 100 nya församlingar på 10 år.

Dietrich var huvudtalare på den ekumeniska församlingsplanteringskonferensen "Pionjär 10" som hölls i Fiskebäckskyrkan, Göteborg den 15-17 oktober 2010. Han talade på församlingsplanteringskonferensen Pionjär 10 (2010) och här finns ljudfiler från det tillfället.

1.Culturally Relevant Church Planting
Dietrich Schindler om "Culturally relevant"länk till annan webbplats
Tillhörande powerpoint presentationlänk till annan webbplats för Culturally Relevant Church Planting

2.Changing Leadership Roles in Church Planting
Dietrich Schindler om "Leadership roles"länk till annan webbplats
Tillhörande powerpoint presentationlänk till annan webbplats för Changing Leadership Roles in Church Planting

3.The Jesus Model in Church Planting
Dietrich Schindler om "Jesus model"länk till annan webbplats
Tillhörande powepoint presentationlänk till annan webbplats för The Jesus Model in Church Planting

Michael Frost

Michael Frost är direktor för Tinsley Institutet vid Morling College i Sydney, Australien. Han har stor erfarenhet kring frågor om mission, evangelisation och församlingsplantering i postmoderna kulturer. Han har grundat församlingen Small Boat Big Sealänk till annan webbplats i Sydney och är även författare till ett antal böcker, bland annat The Shaping of Things to Comelänk till annan webbplats, Exileslänk till annan webbplats och ReJesuslänk till annan webbplats.

Vi hade en ekumenisk konferens i Stockholm den 14-15 januari 2011 med Michael Frost. Temat var "En missionell kyrka i ett efterkristet Sverige".
Här kan du se på videoupptagningar från den konferensen.länk till annan webbplats

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se