Stöd för att grunda församlingar

För dig som vill starta en församling finns det stöd. Vi har en strategi för hur EFK vill arbeta med församlingsgrundande arbete. Det bygger på fyra faser.

1. Rekrytering - här uppmuntrar och utmanar man församlingar och individer till församlingsplantering.

2. Lämplighet - här sker ett möte med den person som vill plantera en församling. Det görs en speciell lämplighetsintervju för att hjälpa människor att se vilka styrkor och svagheter de har kopplat till församlingsgrundande arbete.

3. Träning - det team som ska plantera en församling går en utbildning under 1,5-2 år som heter M4. Det är en processbaserad träning som består av 4 moduler. Flera team träffas till träning vid fyra tillfällen och utöver dessa jobbar man hemma med övningar och uppgifter med hjälp av en handledare. För individer som vill dela evangeliet med andra finns #pionjärträning. Den består av fyra eller åtta träningstillfällen där du får undervisning av erfarna församlingsplanterare.

4. Coachning - när församlingsplanteringsteamet har gått klart M4-utbildningen erbjuder vi enskild coachning under tre år, via skype, till varje huvudansvarig planterare. Det sammantagna stödet från EFK sträcker sig över fem år.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se