Träning för individer: Pionjärträning

Pionjärträning är till för alla som skulle kunna tänka sig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap. Under sju tillfällen får du träning av erfarna församlingsplanterare innan du ger dig in i ett pionjärprojekt.

Pionjärträning vänder sig till alla som skulle kunna tänka sig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap. Du kanske har funderat på hur det skulle vara att nå ut med evangeliet om Jesus på ett nytt sätt, utmanas av att vara med i en missionell församling, eller brottas med kallelsen att starta en ny gemenskap eller församling? Eller kanske har du en grupp människor omkring dig som du lett till tro, men har svårt att införliva i din nuvarande församlingsgemenskap? Denna träning är också för församlingsledningar som vill tränas själva eller vara sändande genom att stötta de som går.

Här finns ett informationsblad om Pionjärträning, där du kan läsa mer (pdf). Pdf, 1 MB.

Kursen ges på tre orter under 2019-2020

Under 2019-2020 ges pionjärträningen på tre orter i Sverige:

Undervisning och träning av erfarna församlingsplanterare

Pionjärträning består av sju träningstillfällen. Du får undervisning och träning av erfarna församlingsplanterare på några av de områden du behöver ha koll på innan du ger dig in i ett pionjärprojekt eller en församlingsplantering:

  • Sverige som missionsfält. - Den missionerande Guden, missionsutmaningen och varför vi behöver plantera församlingar i Sverige.
  • Vad kallar Gud dig till? -  Vad är en församling? Hur planteras den och hur kommer den att se ut?
  • Evangelisation. Att nå nya människor med evangelium i Sverige idag. Verktyg och strategier.
  • Strategi för efterföljelse och lärjungaträning - Att göra människor till lärjungar som gör lärjungar
  • Pionjären - Gåvor, personlighet, attityd och funktion
  • Pionjärt ledarskap - Tjänande ledarskap, tjänstegåvor och coachning
  • Utmaningen att överleva som pionjär - Om att betala priset, prioritera rätt och ta hand om sig själv.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se