Basprogrammet för nya pastorer

Basprogrammet vänder sig till dig som är ny i pastorstjänst. Detta blir den naturliga fortsättningen efter dina studier. Här får du möjlighet att tillsammans med andra nya pastorer dela erfarenheter, bearbeta frågor/ämnen, stödja varandra och få handledning. En mentor följer gruppen under två år. På detta sätt vill vi behålla den närhet som en del av er redan har till varandra samt skapa förutsättningar för nära relationer till en mindre grupp av kollegor.

Förankrat i din församling

Den församling du ska arbeta i informeras om Basprogrammet av EFKs Sverigeprogram. Församlingen ska planera för att du som pastor har möjlighet att delta. Församlingen uppmanas även att bekosta ditt Basprogram.

Upplägg & Innehåll

  • Sju samlingar à två dagar under en period av två år (ca två tillfällen per termin). Varje träff startar upp kl. 10.00 och avslutar kl. 15.00 nästa dag.
  • Gruppen består av cirka sju personer tillsammans med mentorn.
  • Den röda tråden i alla samlingar handlar om att växa och bli trygg i sin tjänst som ledare i församlingen.

Innehållet formas till största delen utifrån deltagarnas egna behov av bearbetning och stöd. Vid varje tillfälle väljer gruppen också att fokusera ett särskilt ämne. Det kan exempelvis handla om att arbeta med och i en församlings-ledning, omvärldsorientering, förkunnelse, själavård, vision och verklighet, konflikt-hantering, äktenskap och familj, mentorskap, med mera.

Nya grupper

 

Varje höst planeras för en ny grupp i basprogrammet med start i november/december. Hör av dig till Susanne Olofsson om du är intresserad av att vara med!

Arrangör

Ansvarig för Basprogrammet är Sverigeprogrammet i Evangeliska Frikyrkan.

Anmälan

Anmäl ditt intresse så snart du vet i vilken församling du ska arbeta. Har du redan arbetat ett tag men är ny i tjänst ska du givetvis också vara med i en grupp. Anmäl dig genom att kontakta Susanne Olofsson.

Varmt välkommen med ditt intresse!

Hälsningar Susanne Olofsson

Evangeliska Frikyrkan Box 1624, 701 16 Örebro

019-16 76 41

susanne.olofsson@efk.se

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se