Mentorskap: Stå inte ensam i din ledarroll

Om du som pastor i en EFK församling vill möta en mentor kan du vända dig till Sverigeprogrammet vid EFKs Sverigekontor. Det finns också möjlighet att få samtalsrådgivning och själavård.

Vi vill uppmana alla pastorer i EFK att finna med i ett sammanhang av mentorskap och vägledning. Det kan handla om att finnas med i en handledningsgrupp regionalt, att ha en personlig mentor eller ta tillfället för ett enskilt samtal under exempelvis Medarbetardagarna eller en retreat.

Är du kvinna och pastor som önskar en kvinnlig mentor, finns ett antal personer beredda att vara resurs för dig. Dessa är själva kvinnor i olika åldrar, är pastorer och har erfarenhet av samtal och själavård. Kontakta Susanne Olofsson för mer information.

I samarbete med Equmeniakyrkan finns personalvårdsgruppen. Den vänder sig till personal av alla kategorier i våra samfund, och även deras anhöriga. Här finns möjlighet till enstaka samtal eller längre samtalskontakter av rådgivande och själavårdande karaktär. De som ingår i gruppen har stor erfarenhet av själavård och samtalsterapi, i gruppen finns också två psykiatriker. De flesta har erfarenhet av tjänst i församling, samfund och mission. För mer information om denna möjlighet, kontakta Oyvind Tholvsen Länk till annan webbplats..

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se