Redskap för att utveckla församlingen

Vi har ett gott antal växande församlingar som bidrar till att EFK växer. Men vi ser också en stor grupp "stillastående" församlingar. Här känns det särskilt angeläget att finnas med i handledning och stöd. Ett viktigt redskap i arbetet är bland annat undersökningen Naturlig Församlingsutveckling (NFU).

Anställda inom Sverigeprogrammet besöker gärna den lokala församlingen för att hjälpa till och stödja dem i denna process. Årligen arrangeras också olika mötesplatser och fortbildningsgrupper med fokus på församlingsutveckling. En hel del av EFKs församlingar och pastorer fungerar också som resurser till andra församlingar.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se