Smågrupper

På sidorna som följer kan du ta del av olika personers syn på den lilla gruppens betydelse i församlingen. Många gånger kan det vara svårt att få det att fungera. Här tar de olika personerna upp olika saker som kan vara till hjälp för att få det att flyta på.

Vad är det viktigaste för att kunna ha levande smågrupper?

"Att man har medlemmar som är levande. Människor som vill ha en levande tro ger levande smågrupper."
Ulf Wilnerzon, Östermalmkyrkan i Kristianstad.

"Allt som kristen tro och lärjungaskap innefattar ryms i detta begrepp, smågrupper ."
Boris Nilsson, Betelkyrkan i Ljungby

"Nära Smågrupp"- vad är det?

Nära Smågrupp är en satsning för att stärka upp upp bibelundervisningen i smågrupper och församlingar. De grupper som (oftast) möts i hemmen får tillgång till goda bibelstudier och inspirerar till samtal där egna erfarenheter möter Bibelns budskap. Läs gärna mer om satsningen här. Länk till annan webbplats. Nära smågrupp är ett samarbete mellan Församlingsprogrammet i Evangeliska Frikyrkan, Hyllie Park Folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola, Örebro folkhögskola, Örebro missionsskola och Studieförbundet Bilda.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se