För anställda och arbetsgivare

Här finns nyttiga resurser för anställda och arbetsgivare inom EFK. För dokument som har med bidrag från Samarbetsnämnden för Statsbidrag till trossamfund att göra, tryck på mappen nedan där det står SST-bidrag.

Filer

Styrelse21

I januari 2021 så arrangerades Styrelse21 - en digital halvdag för styrelser och församlingsledningar. Medarbetare från EFKs Sverigekontor samt pastorer, ordförande och ledare från lokala EFK-församlingar medverkade för fortbildning, uppdatering, fördjupning och bearbetning. Filer tillhörande den dagen finns i en specifik mapp och föredragen går också att se i efterhand här, Länk till annan webbplats. med hjälp av lösenordet styrelse21

Församling och HR-frågor

Resursavdelningen på EFKs Sverigekontor har tillsammans tagit fram fem filmer om församling och HR-frågor. De är fördelade på ämnena; Vad säger lag och avtal, Tjänstepension och försäkringar, Semester, Årshjul för lönerevison och Företroendearbetstid. Du kan se dessa i spelaren under eller på Vimeo Länk till annan webbplats..