Aneby Baptistförsamling

Vår församling är en härlig blandning av människor med olika kyrklig och icke-kyrklig bakgrund. (En klar majoritet har inte EFK-bakgrund.) Det är en öppen och generös gemenskap där de flesta känner sig hemma. De senaste 4-5 åren har närmare 30 personer flyttat in i Aneby och till församlingen, vilket förstås inneburit glädje och nytt hopp. Ett starkt kännetecken är missionshjärtat som bultat i många år i vår församling. TMU (Team Med Uppdrag), som har nära koppling till församlingen, sätter förstås sin goda prägel och vi möter varje år många bibelskoleelever i vårt gudstjänstliv.

Vad har Gud gjort i er församling den senaste tiden?

Flyktingströmmen till vårt land har gjort att flera av församlingens medlemmar engagerat sig djupt i dessa medmänniskor. Och när församlingen som gemenskap och enskilda ger ut Guds kärlek så blir det vackert. En sorts aha-upplevelse: "det är ju det här vi finns till för..." Det finns också ett nära samarbete ekumeniskt och med integrationsarbetet i kommunen, som skapat förtroende och gett glädje tillbaka. Vi kan se Guds hand i allt detta.

Vad är ni mest glada för med församlingen?

Den varma atmosfären och öppenheten för Gud och människor. Att gudslängtan finns hos så många.

Läs gärna mer på församlingens hemsida!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster