Saronkyrkan, Hallsberg

Vi är en församling som tycker att olika saker är viktiga men respekterar varandra ändå. I vår församling finns människor som troget gör sina uppgifter och som är goda föredömen i samhället för dem som inte har så mycket kontakt med kyrkorna.

Vad har Gud gjort i er församling den senaste tiden?

  • Gud har utmanat oss att visa omsorg om dem som behöver hjälp: flyktingar, EU-migranter, nysvenskar som håller på att anpassa sig och ”vanliga” församlingsmedlemmar
  • När människor har blivit sjuka eller kommit i svårigheter har Gud påmint oss om att bönen har kraft att förändra både oss och olika omständigheter
  • Några personer som vi inte tidigare haft kontakt med har kommit till tro, sökt upp oss och velat blivit döpta. Vi tror det är ett resultat av bön. De nykristna är frimodiga och vill lyssna till Guds tilltal.
  • Ungdomar har mött Gud.
  • Gud har kallat personer i församlingen att nå människor i den del av Hallsberg där det inte finns någon kyrka och deras missions-målmedvetenhet har utmanat oss andra.

Vad är ni mest glada för med församlingen?

  • Att det finns en målmedvetenhet och en längtan efter att församlingen ska nå ut i samhället, att församlingsmedlemmar ska växa i sin tro och att barn och ungdomar är viktiga.
  • Att det finns en etnisk mångfald bland gudstjänstdeltagarna
  • Att fler och fler samlas regelbundet och ber, att ungdomar tar ansvar som ledare och fyller olika funktioner i församlingen, att engagerade pensionärer bär arbetet med dagledigträffar, soppluncher och Bra & Begagnat.
  • Att vi nyss haft dop
  • Att nya gudstjänstbesökare upplevt värme och gemenskap

Besök församlingens webbplats!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster