Betelförsamlingen, Klädesholmen

"Vi finns för att vi älskar Jesus och människor. Vår församling består av blandade åldrar med en längtan att fler människor i vårt samhälle skall upptäcka Jesus Kristus."

Vad är typiskt för er församling?

Församlingen är full av kreativa idéer och entreprenörsskap. Sillmiddagar och skaldjursfester för allmänheten är bara några exempel. Tron på bönens makt är stor. Såväl mission i andra länder liksom att vinna barn och unga för Kristus ligger församlingen varmt om hjärtat.

Vad kännetecknar er församling?

Vi finns för att vi älskar Jesus och människor. Vår församling består av blandade åldrar med en längtan att fler människor i vårt samhälle skall upptäcka Jesus Kristus.

Vad har Gud gjort i er församling den senaste tiden?

Församlingen har sedan ht 2016 anställt en ungdomsledare på 75%. Genom denna anställning har både våra egna ungdomar liksom unga i vårt samhället funnit en personlig tro på Jesus och blivit aktiva i församlingen.

Vad är ni mest glada för med församlingen?

Att vi är likt en familj bestående av äldre och yngre. Vi gläds också över att alltfler av våra unga har fått en större hunger efter Gud, träffas i bönegrupp, leder lovsång och tar med sina kompisar till kyrkan.

Johan Mörlid, pastor.