Konflikt och kris

Överallt där människor lever tillsammans uppstår ibland konflikter och kriser.

När det händer i en församling och man känner behov av hjälp, kan församlingsledningen kontakta EFKs förtroenderåd. Där finns människor som kan ge råd och stöd kring hur dessa situationer kan hanteras. Rådet utses av EFKs presidium och arbetar under tystnadsplikt.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Anna-Lena Thoursie
Ledarutvecklare 40 %

070-290 51 81

anna-lena.thoursie@efk.se