Stöd till pastorer

För att få en bra start men också kunna hålla långsiktigt i en pastorstjänst behöver man över tid olika former av stöd.

Först och främst ligger det ansvaret på den lokala församlingen där personen är anställd men EFK erbjuder också några olika tjänster som ett komplement läs mer i Pastor inom EFK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Som ny pastor inbjuds man till så kallade Introdagar samt Basprogrammet. Vid behov erbjuder EFK tillsammans med Equmeniakyrkan grupphandledning samt professionellt samtalsstöd genom den så kallade Personalvården.

Ett annat viktigt stöd är de regionala pastorsnätverken Vi i EFK leda. Här finns bland annat möjligheten till kollegial gemenskap som vi tror är viktigt för att trivas och hålla långsiktigt som pastor.

Vartannat år gör Förtroenderådet en pastorsenkät där pastorernas arbetsmiljö mm undersöks för att om möjligt förbättra vårt stöd både till pastorer och församlingar i deras arbetsgivaransvar.

Förtroenderådet erbjuder också uppföljande samtal med pastorer, som av olika skäl avslutar sin tjänst. Här ges möjlighet att berätta om bakgrunden för avslutet. Samtalet är också en möjlighet att samla kunskap om varför pastorer avslutar sina tjänster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med stöd till församlingsanställda!

Anna-Lena Thoursie
Ledarutvecklare 50 %

070-290 51 81

Mejla mig!