Handledningsgrupper

Det finns möjligheter för anställda inom EFKs församlingar att vara med i handledningsgrupper.

Grupperna möts 8-10 gånger per år för samtal om metoder, arbetssätt och förhållningssätt i tjänsten. Enligt kollektivavtalet är arbetsgivarna skyldiga att erbjuda någon form av handledning. Församlingarna betalar kostanden för handledningen som varierar mellan 2100 kr och 2500 kr per termin.

Nya grupper formas kontinuerligt efter behov. Detta sker i samverkan med Equmeniakyrkan. Den som önskar vara med i en handledningsgrupp kontaktar ledaren för Sverigeprogrammet.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

Mejla mig!