Ge eller samla in

Vill du ge en gåva här och nu? Kanske firar du en högtidsdag - eller vill ge en minnesgåva? Gäller det överskott från ett evenemang eller en butik?

Många personliga gåvogivare skänker regelbundet, månadsvis – ett stor antal har lagt in detta som ett autogiro. Andra personliga initiativ kan vara högtidsgåvor och minnesgåvor.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Låt mig hjälpa dig!

Hans Lindstrand
Insamlingsstrateg och ansvarig för kapitalförvaltning pensioner

070-524 38 75

hans.lindstrand@efk.se