Unga med funktionsnedsättning ges rättigheter

Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en stor och starkt marginaliserad grupp i det arabiska samhället. Fortfarande råder mycket okunskap och negativa attityder, ofta förknippat med skam och skuldkänslor hos familjerna. Man är utestängd från samhället i stort och få räknar med att man har något att bidra med. Men vi tror att Gud har skapat varje individ och därför också ser varje persons värde och potential. EFK vill tillsammans med sina partners skapa positiv förändring för personer med funktionsnedsättning och det sker genom vårt regionala program med viktiga insatser i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika.

Vad har vi uppnått i projektet?

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer har stärkts och tränar andra. Inkludering i familj, skola, arbete samt rätten att fatta egna beslut i vardagen står i fokus. Detta sker genom årliga regionala seminarier, utbyten och träningstillfällen i flera olika länder, men också genom lokala nätverksträffar och utbyten av erfarenheter. En höjdpunkt var Inclusion Internationals stora världskongress i Birmingham i maj 2018, där två self-advocates från Egypten deltog och där Salma (på bilden) inbjöds att ge en egen presentation; stoltheten och glädjen lyste i hennes ansikte. Våra partners regionen arbetar mot diskriminering av barn och unga med funktionsnedsättning genom att skapa möjligheter till inkludering i samhället enligt barnkonventionen och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vad vill vi göra mer?

 Vi vill fortsätta att stärka nätverken av familjer och unga med funktionsnedsättning genom att träna fler och därmed få en starkare röst i samhället för att få myndigheter och institutioner att uppfylla sitt ansvar att skapa ett inkluderande samhälle. Vi vill stärka arbetet av jämställdhet mellan könen och motverka diskriminering, Genom projekten som EFK stödjer vill vi försöka visa på bra modeller av inkludering inom familjen, skolan, arbetslivet samt rätten att ha en aktiv fritid med social gemenskap.    

Salma: "Jag har fått större självförtroende"

Salma, en ung kvinna med intellektuell funktionsnedsättning, är en stark person som står upp för sig själv och sina vänner (en så kallad self-advocate). Salma berättar:

"Sedan jag blev aktiv i vår self-advocacy/påtryckargrupp för att lära mig mer om FNs konvention om funktionshindrades rättigheter, så har jag lärt mig hur jag ska svara människor som inte tror att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan något överhuvudtaget. Jag har fått större självförtroende, tänker till innan jag säger något och försöker prata lugnt. Jag har bättre argument och till exempel när jag åker spårvagn och konduktören inte tycker att jag behöver betala min biljett. Då säger jag helt lugnt: ’Varför inte? Jag är väl precis som du och vill betala min biljett som alla andra.'"

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Helen
Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43541
Insamlingsbehov: 338 000 kr

Insamlat: 227 134 kr Kvar att samla in: 110 866 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.