Församlingar tränas i att kämpa för barns rätt

sju anställda 49151 Bekämpa korruption för barnens bästa, Brasilien Anna-Maria Jonsson 2021

Dessa sju personer arbetar med projektet i sju städer i nordöstra Brasilien.

Korruption påverkar den brasilianska befolkningen, och många barn som inte har tillgång till det de, enligt lag, har rätt till. På grund av korruption läggs färre resurser på hälsa, utbildning och säkerhet. Områden som påverkar barnens mående. Under tre års tid ska grupper i sju olika städer i nordöstra Brasilien utrustas med verktyg för att bekämpa korruption på olika plan i samhället, främst inom de områden där barn drabbas.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Nytt projekt med uppstart 2021

Den sociala grenen av vår partnerkyrka CIBI, FEPAS, har tillsammans med EFK arbetat fram ett projekt för att bekämpa korruptionen där den är som mest utbredd, i nordöstra Brasilien. Det här kommer att ske genom att engagera medborgare i kampen mot korruption. Alla kan ha en roll och ge sitt bidrag: barn, ungdomar och vuxna. De är alla offer för korruptionens konsekvenser men samtidigt har de alla möjlighet att vara med och förändra och påverka.

Ett av många sätt att garantera denna rätt är att se till att barn får möjlighet att äta mat på sin skola (skollunch). På grund av korruption går många barn miste om de hälsosamma måltider de skulle fått på sin skola. I stället får de något billigt, energifattigt och kanske rentav onyttigt, och tjänstemannen som står för inköpen stoppar pengarna sin egen ficka. I förlängningen kan detta påverka både barnens fysiska utveckling och deras tilltro till samhället i stort. På grund av korruption kommer resurser som skulle användas för att garantera barnens rättigheter inte dem till del.

Vad vill vi göra?

Vi vill engagera och stärka kyrkorna så att de ska kunna genomföra opinionsbildning och kontroll av myndigheters agerande, samt bygga en kultur av öppenhet i sin egen församlingsgemenskap.

Projektet kommer att arbeta med att påverka barn- och ungdomspolitiken i de sju städerna. Vi vill utmana cilvilsamhället att övervaka och kontrollera den offentliga politiken (något man har rätt att göra enligt det brasilianska politiska och demokratiska systemet).

Målet är också att utrusta barn och ungdomar i de 30 sociala projekt som är knutna till FEPAS, samt i skolorna i de sju städerna, så att de lär sig att övervaka och kontrollera offentliga tjänster som påverkar deras dagliga liv, till exempel deras rätt till nyttig mat på skolan. Projektet vill stärka denna generation av barn och ungdomar genom att utrusta dem med verktyg för att påverka och förändra synen på korruption och även föra vidare en ny syn på korruption till nästa generation.

Insamlingsnummer 49151 · Ge för livet 69151 · Barnhjälpen 59151

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.