Utbildning och mikrolån för utsatta

Edwin L. Kambi (i mitten av bilden) är en av dem som tack vare det här projektet fått möjlighet att studera teologi. Nu är han examinerad och är förväntansfull inför att få nå onådda med evangeliet.

Mpongwe Baptist Association (MBA) är ett växande samfund med stort engagemang och många uppdrag i Zambia. Människor som kommer till tro behöver få växa och få omsorg, så det är viktigt att rörelsens församlingar har goda och utbildade ledare. I nuläget saknar många församlingar en fulltidspastor. EFKs utbildningsstöd genom stipendieverksamhet ökar möjligheterna att utbilda och sända fler pastorer. Teologistudenterna är tacksamma över möjligheten till bibelstudier och att få växa i Guds närvaro. Vi ger även stipendier för att utbilda sjukvårdspersonal och lärare inom MBA. Genom ditt bidrag är du med och ser till att församlingar får goda och nödvändiga ledare.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi i EFK har sedan många år gett stöd till samarbetskyrkan MBAs stipendieverksamhet. Utbildning är ett viktigt verktyg för att människor ska få chans till ett arbete och därmed möjlighet till självförsörjning. Under 2019 får 7 personer stöd till sin utbildning inom MBA, varav 4 personer utbildas inom sjukvård och 3 personer läser på en treårig teologiutbildning på bibelskolan Fiwale Hill Bible College.

Vi i EFK ger också direkt stöd till själva skolan, som drivs av MBA tillsammans med två andra baptistsamfund i landet. Skolan förser många av samfunden i landet med evangelister och pastorer.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill bidra med stipendiemedel till MBA för utbildning och på så sätt möjliggöra för framför allt unga människor som saknar ekonomiska förutsättningar att kunna studera teologi eller en yrkesutbildning.

Ge ett extra stipendium till studenterna på Fiwale Bible College som ska gå till studielitteratur.

Edwin kunde studera till pastor

Edwin L. Kambi flyttade till Fiwale Hill Bible College med sin fru Elina och sju av sina nio barn 2015.
Edwin säger: genom mina studier har jag fått mer kunskap om Ordet och hur man kan förklara och predika på ett sätt som är förståeligt. Edwin är mycket förväntansfull inför att få predika och nå de onådda med evangeliet.

Edwin L. Kambi examinerades i december 2018 (står i mitten på bilden ovan)

Insamlingsnummer 45838 · Ge för livet 65838

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.