Bunongfolkets rätt till sin kultur och självkänsla

Vi jobbar i det här projektet med minoritetsgrupper och lyfter de allra fattigaste ur fattigdom och ger minoritetsfolken en röst och en plats i samhället. Detta görs bland annat genom att utbilda människor, starta småföretag, utveckla jordbruket och stärka civilsamhället. En viktig del i arbetet är också att utbilda de lokala myndigheterna om deras skyldigheter att skydda minoritetsbefolkningarna

Vad har vi uppnått i projektet?

Trots problem med översvämningar och ofta återkommande torka har vår samarbetspartner lyckats bygga upp välmående byar. Vilken förvandling som skett: bättre tåligare grödor, rent vatten, bra sanitet och olika inkomstmöjligheter. Människor är organiserade i byråd och hjälper varandra på olika sätt. Byar har tagit ansvar för att själva starta alternativa former av utbildning, när den statliga skolan inte har fungerat.

Vad vill vi göra mer?

Den illegala skogsskövlingen i Kambodja fortsätter trots att mängden skog har minskats drastiskt. Skogsskövlingar har stor negativ påverkan på miljön. När träden försvinner riskeras både översvämningar och torka under regn- och torrperioderna och det blir allt svårare att försörja sig för minoritetsbefolkningarna. Vi vill jobba tillsammans med byråden att få skriftliga tillstånd av myndigheterna till att bevara och skydda skogen mot avverkning. Vi vill ge byinvånarna utbildning i hur de på bästa sätt kan skydda miljön och att hitta nya miljövänliga inkomstmöjligheter.

Idag får Trilbang gå i skolan

Trilbang växte upp gömd 20 år i djungeln. Han lämnades ensam och utan att få gå i skola för att hans föräldrar skämdes för att visa upp honom. Vår samarbetspartner ICC hittade honom och lärde honom att läsa och skriva och pratade med föräldrarna om att han måste få vara i hemmet. Nu flätar Trilbang, som är en mycket konstnärlig person, kvalitetskorgar och tjänar bra på sin tillverkning och försörjer sina föräldrar. Tack vare ICC känner nu många familjer som har barn med funktionsnedsättningar att de fått ny status och de ser sina barn med andra ögon. Barnen har numera en plats i byn och får gå i skola och blir inkluderade.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47532
Insamlingsbehov: 145 000 kr

Insamlat: 600 kr Kvar att samla in: 144 400 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.