Bunongfolkets rätt till sin kultur och självkänsla

Långtifrån alla får ta del av den ekonomiska tillväxten i Kambodja. Utvecklingen i landet gör att levnadsvillkoren för landets minoritetsgrupper riskerar att försämras avsevärt. Företag skövlar den skog som både varit människors hem och källa till försörjning. EFK stödjer ett projekt som syftar till att stärka minoritetsbefolkningarna identitet och rättigheter.

Projektet utgår från minoritetsbefolkningarnas egna kulturella uttryck, som till exempel tal, sång och musik. På det sättet har projektet bidragit till att människor har fått starkare självförtroende. I dag har de självförtroende att gå samman och påverka makthavare för att strida för sina rättigheter. Ett exempel är att vissa byar har tagit ansvar för att själva starta alternativa former av utbildning, när den statliga skolan inte har fungerat. Man tar också initiativ att diskutera med skolpolitiker om skolbyggnader och behov. Projektet når i dagsläget 39 byar och Dessa byar samarbetar på ett sätt som andra byar är intresserade att lära sig mer om.

En utmaning med projektet har visat sig vara att bygga ungdomars självkänsla som minoritetsfolk. Att bygga broar mellan generationer har också inneburit en utmaning. Byarna och personalen i projektet börjar nu hitta vägar för att nå fram till ungdomar och mellan generationer.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.