Ökad dialog leder till samhällsutveckling

I Nepal är kvinnor och flickor hårt drabbade av förlegade traditioner och normer. Barnäktenskap och våld i hemmet är vanligt. Vi jobbar i det här projektet tillsammans med vår partnerorganisation United Mission to Nepal (UMN) med att organisera kvinnor och andra utsatta människor i kommungrupper och ge dem kunskap om sina rättigheter. Kvinnors självförtroende och självkänsla stärks så att de får mod att förändra sin livssituation. Resultaten som vi ser är förbättrade inkomstmöjligheter, mer inflytande och fler kvinnliga ledare.

Vad har vi uppnått i projektet?

Enligt FN är Nepal ett av de värsta länderna i världen när det gäller könsrelaterat våld. Vi arbetar för att ändra attityder hos män, utbildar kvinnorna i vilka rättigheter de har och ger utbildning i kvinnligt ledarskap. Tack vare projektet har hundratals kvinnor fått nepalesiskt medborgarskap, och hundra tals kvinnor har valts in i olika nämnder varav ett 10-tal i kommunfullmäktige.

I projektet jobbas också mycket med att stärka barns rättigheter, detta genom att utbilda skolpersonal och föräldrar med barngrupper där barn får leka och ha kul och se till att barnen får gå i skola.

Vad vill vi göra mer?

Genom projektet vill vi ge de allra fattigaste människorna en starkare röst och bättre levnadsvillkor.

För att få ett mer jämlikt, inkluderande samhälle så bygger vi kapacitet hos lokala myndigheter och civilsamhället.

Insatser görs för att säkerställa kvinnors ägande-, nyttjande- och arvsrätter till mark.

Vi jobbar för att minska korruption, ändra attityder, stärka utsatta gruppers rättigheter och ger möjlighet för barn att gå i skolan.

Bipana: "Genom träningen har våldet mot oss kvinnor minskat"

Bipana Saud från en avlägsen bergsby i provinsen Doti i västra Nepal berättar: ”Vi är ett 40-tal kvinnor som träffas varje vecka för att stötta varandra och för att lära oss vilka lagliga rättigheter vi har. Vi har haft träningar om våld i nära relationer, hur vi kan motverka barnäktenskap och att männen inte kan sälja mark utan att vi fruar går med på det. Vi har lärt oss att om vi äger mark tillsammans med våra makar så innebär det större ekonomisk frihet och om mannen tar ut en skilsmässa tillfaller hälften kvinnan. Genom träningen har våldet mot oss kvinnor i gruppen minskat och vi har fått större respekt från våra män. Själv har jag fått större självkänsla och nu har min man och jag registrerat vår fastighet i bådas namn. Jag är så stolt!”

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47940
Insamlingsbehov: 127 000 kr

Insamlat: 30 500 kr Kvar att samla in: 96 500 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.