Skattereduktion

Evangeliska Frikyrkan (EFK)[1] är godkänd gåvomottagare för skattereduktion. Det innebär att du som privatperson kan få avdrag på skatten för gåvor som du skänker till många av våra projekt.

Det finns några kriterier för detta, varav de viktigaste att känna till är:

 1. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan.
  Det innebär att gåvor du skänker till godkända projekt (se punkt 4) inom EFK fr o m 23 september 2019 räknas.
 2. Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle.
  Det vill säga, varje enskild gåva, även en månatlig gåva, måste vara på 200 kr eller mer.
 3. Du måste skänka minst 2 000 kronor under ett år. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  Det måste inte vara 2 000 kr till enbart EFK, utan om du ger till andra – vid gåvotillfället godkända – organisationer, så räknas de in i totalen.
 4. Gåvan måste gå till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.
  Alla gåvor till Evangeliska Frikyrkan kan alltså inte räknas in utan det gäller projekt som går till sociala ändamål, exempelvis skolgång för barn, fattigdomsbekämpning, sjukvård eller insatser mot människohandel.[2]

Så… vad gör du med detta?

Du behöver förstås inte göra något alls. Till exempel hanterar vi all kommunikation gentemot Skatteverket åt dig. Avdraget hamnar automatiskt i din inkomstdeklaration.

MEN… varför inte ta tillfället i akt och ge lite mer än du tänkt? Eller öka ditt månadsgivande alternativt starta ett? Skattereduktionen är på 25 % av vad du gett under ett år på gåvobelopp upp till maximalt 12 000 kronor. Detta innebär att du kan få tillbaka upp till 3 000 kr.

Några exempel:
Om du tänkt ge 150 kr kan du öka till 200 kr utan att det kostar dig något extra.

Om du tänkt ge 500 kr kan du öka till 667 kr utan att det kostar dig något extra.

Om du tänkt ge 1 000 kr kan du öka till 1 333 kr utan att det kostar dig något extra osv.

Kom ihåg: Även om det inte kostar dig något så blir varje extra krona extremt värdefull för de ytterligare människor som vi får möjlighet att hjälpa genom detta.

Insamlingarna kring kriget i Ukraina är godkända för skattereduktion

Akutinsatser i och omkring Ukraina

Mottagandet av ukrainska flyktingar

Projekt godkända för Skattereduktion

Projekt inom Barns rättigheter

Projekt inom Hållbar försörjning

Projekt inom Mot människohandel

Samtliga Barnhjälpen-projekt är godkända för Skattereduktion.

[1] Till EFK räknas även gåvor till Ge för livet och Barnhjälpen.

[2] Det kan finnas projekt som ser ut som att de borde kvalificera sig för skattereduktion men som inte gör det. Detta beror på att lagtexten är utformad så att gåvorna inte får gå till projekt som innehåller påverkansarbete (i folkmun ”lobbying”) mot t ex myndigheter. Det tycker vi förstås är synd, eftersom några av de viktigaste insatserna handlar just om att förmå lokala myndigheter att ta ansvar för sin befolkning, sluta diskriminera osv. Men i dagsläget är sådant arbete inte godkänt, tyvärr. Vill du förvissa dig om att få skattereduktion kan du kontrollera med Insamlingsavdelningen på EFK om ett projekt är godkänt.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Välkommen att kontakta mig med dina frågor gällande skattereduktion!

Ingrid Erenmalm
Handläggare för Kyrkoavgift 25 % samt frågor kring skattereduktion.
019-167600

Mejla mig!