Till jordens yttersta gräns

Insamling till församlingsbyggande i Sverige och Världen.
Vi bygger församlingar tillsammans – till jordens yttersta gräns.

I slutet av 1800-talet drabbades Sverige av ckelsen och människor gav sina liv till den Gud som frälser, försonar och helar. De tog steg i tro för att ge evangeliet vidare, utbreda Guds rike och plantera nya församlingar. Det frö de sådde har vuxit – planteringen är det vi är idag.

För än idag samlas människor till gudstjänst och gemenskap över hela jorden. Varje vecka möter Gud människor på ett nära och personligt sätt som förvandlar liv. Förvandlade liv som genom växande församlingar förmedlar hela evangeliet, till hela människan över hela världen.

Vi är Evangeliska Frikyrkan. Vi är församlingar. Församlingar som tillsammans verkar för Guds rike på vår jord. Det finns i våra rötter, det är vårt uppdrag och vår vision att fortsätta det uppdraget. Att i den helige Andens kraft , för att nå de som ännu inte har hört de goda nyheterna om Jesus till jordens yttersta gräns.

Vem kommer om 100 år tacka oss för det vi planterat?

Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. (Apg 1:8 Bibel 2000)

Önskar ni material för att presentera insamlingen i samband med gudstjänst? Här finns film och projektorbilder samlade för nedladdning.