Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Korskyrkan Stockholm
Tjänstegrad: 100%

Titel: Pastor
Område/ort: Stockholm

Vi söker vikarierande pastor till Korskyrkan Stockholm

Vi vill mer!

Med vår visionsformulering: ”Vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro” utrycker vi vår ambition att beröra människorna i Stockholm genom vår vardagstro. Därför vill vi bygga en varm gemenskap för alla generationer med en tydlig missionell inriktning. I Stockholm finns många som lever i ensamhet och singelhushåll och med vår värdering ”tillsammans med värme” som grund vill vi skapa vardagliga relationer och gemenskaper, vardagsrum, som stöttar det missionella livet och efterföljelsen av Jesus Kristus.

Därför vill vi rekrytera en ny pastor. Eftersom en av pastorerna i vårt team kommer att vara föräldraledig på hel- och deltid fr. o m. oktober och ca två år framåt ger det oss ekonomiskt utrymme för ett vikariat. Tanken är vikariatet inte blir en direkt ersättning, utan blir ett eget nytt ansvarsområde, enligt nedan. Vår förhoppning är att vikariatet skall kunna övergå i tillsvidareanställning förutsatt att församlingen växer och utvecklas på det sätt vi tror Gud vill.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i Korskyrkans pastorsteam tillsammans med föreståndare, själavårdspastor 25% och en pastor med inriktning ungdom och gudstjänst (föräldraledighet).

Arbetet innebär följande tre huvuduppgifter:

 • Vardagsrum – Att hjälpa människor i alla åldrar att skapa lärjungaformande vardagsgemenskap i hemgrupper, familjer, och andra konstellationer.
 • Vardagstro – Att hjälpa och stödja alla våra medlemmar, men särskilt familjerna, att leva ut församlingens uppdrag, vision och värderingar i deras vardagsliv
 • Lärjungaskap – Att stötta föräldrar att leda sina familjer i ett liv med Gud och efterföljelse av Jesus Kristus”

Du kommer också att

 • Delta i planering av verksamhet och undervisning
 • Predika i gudstjänster
 • Ha det övergripande ansvaret för att Skattkistan, vår söndagsskola, leder familjerna i vår visionära riktning.
 • Jobba med andra förekommande pastorsuppgifter

Egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förutsätter att du har en genuin kristen tro, delar vår teologiska profil, vår vision och våra värderingar och vill leva som du lär. Följande egenskaper är önskvärda:

 • Skapar kärleksfull gemenskap – Vi jobbar med alla generationer tillsammans och önskar att du bidrar med att Korskyrkan får vara en växande kärleksfull gemenskap med omsorg om varandra.
 • Skapar förståelse – Du hjälper människor att få förståelse för vem Gud är och hur det kristna livet kan levas i vardagen i storstadens utmaningar.
 • Tränar andra – I vår vägledande kultur handleder och tränar du människor i efterföljelsen av Jesus
 • Enande kraft och stämningsskapare – Du skapar enhet och god, glad och inspirerande stämning omkring dig och i församlingen.

Kvalifikationer

Du har utbildning och/eller erfarenhet att arbeta som pastor. Meriterande är tidigare erfarenhet av pionjärt arbete i storstadsmiljö och erfarenhet av att göra lärjungar i vardagen. Du har god förmåga att leda vuxna och barn, samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Som person har du god förmåga att kommunicera. Du är inspirerande, vågar tänka i nya banor och har ett stort hjärta för familjer och barn.

Övrig information