Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: Volontärt uppdrag

Titel: Erfarna korttidsvolontärer/rådgivare
Område/ort: Asien

Erfarna korttidsvolontärer/rådgivare till Asien

EFK Region Asien söker volontärer med placering i Nepal, Thailand eller Bangladesh.

Om Evangeliska Frikyrkan

EFK är en församlings- och missionsrörelse där cirka 300 församlingar med 34 000 medlemmar samverkar. Visionen är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen". Den internationella missionen bedrivs i ett 40-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. EFK arbetar inom fyra fokusområden: Församlingsbyggande; Barns Rättigheter; Hållbar Försörjning och Mot Människohandel. Arbetet sker tillsammans med lokala partnerkyrkor och -organisationer.

Behov

EFK Asien samarbetar med fler än 20 partnerkyrkor och -organisationer i cirka 30 projekt. Arbetet finansieras främst av EFKs församlingar. Flera av våra partnerorganisationer har lång erfarenhet av holistisk mission och församlingsgrundande arbete och arbetar med goda resultat bland samhällets mest utsatta och onådda.

Vi söker efter människor med relevant utbildning och/eller arbetserfarenhet inom:

  • Utvecklingsarbete: handläggare, agronomer, ingenjörer mm.
  • Församlingsarbete: pastorer, teologer, församlingsplanterare mm.
  • Utbildnings och hälsosektorn: pedagoger, sjuksköterskor, läkare mm.
  • Ekonomiarbete: ekonom, controller, ekonomiassistent
  • Kommunikation: kommunikatör, fotograf, mm.

...som kan bidra under en kortare eller längre tid (1 månad upp till 1 år) till våra partnerkyrkor/-organisationers arbete som rådgivare och medvandrare inom de givna områdena.

Finansiering

Volontärerna ansvarar för sin egen finansiering, men EFK tar vissa kostnader i samband med utresa.

Kvalifikationer

  • Högskoleexamen;
  • Minst fem år arbetserfarenhet inom den egna specialiseringen;
  • Mycket goda kunskaper i engelska;
  • Förmåga att samarbeta och delta i processer.

Vi förutsätter att du delar Evangeliska Frikyrkans tro och grundläggande värderingar och är medlem i ett kristet samfund.

Ansökan

Skicka ansökan till linnea.aberg@efk.se

Ansökningar behandlas löpande och följs upp efter behov ute i fält.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du vill veta mer om arbetet!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se