Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Församlingen Livsglädje
Tjänstegrad: 50%

Titel: Medarbetare för en social och diakonal tjänst
Område/ort: Landskrona

Församlingen Livsglädje söker en medarbetare för en social och diakonal tjänst på 50%

Församlingen Livsglädje ska under ett års tid arbeta med det TIA-finansierade projektet Hållbar helhet för asylsökande och söker därför efter en medarbetare till en social och diakonal tjänst. Utöver uppgifter inom projektet förekommer även uppgifter som berör församlingens övriga arbete.

Medarbetaren ingår i arbetslag med de andra anställda i församlingen och kommer att arbeta nära Pastor med ansvar för barn och unga och en person som anställs inom projektet för arbete med barn och service. Arbetslaget arbetar tillsammans både med projektet och församlingens arbete.

Hållbar helhet för asylsökande

Syftet med insatsen är att skapa en hållbar helhet för människor i asylprocessen. Vi vill med insatsen arbeta med de asylsökandes hela livssituation - psykisk, fysisk och social hälsa. Arbetet med att stödja asylsökande har pågått i flera år finansierat via medel från Länsstyrelsen, Tidig Insats Asylsökande.
Några av de aktiviteter som genomförs i projektet är språkkurser, sy- och språkcafé, föräldrastödskurser, samlingar kring ”ANDT”, hälsoteman och samhällsinformation. Vissa aktiviteter sker helt i egen regi medan andra är ett samarbete med Landskrona Stad och andra samverkansparter.
I samverkan med deltagarna vill vi, tillsammans med våra samverkande organisationer, under projekttiden utveckla fler mötesplatser utifrån deltagarnas behov och våra organisationers möjligheter.

Uppgifter i projektet

I tjänsten ansvarar du för projektets veckoverksamhet så som språkträning och gemenskapsträffar för asylsökande med flera. Under projektet genomförs även mötesplatser, aktiviteter och utflykter för asylsökande som du ansvarar för att samordna. I projektet samarbetar och anordnar församlingen, med flera andra aktörer så som Landskrona Stad, kurser och träffar tillsammans. I rollen ingår även att leda volontärer inom ansvarsområdet, viss service och barnpassning i samband med kurser, integrering av barn och unga i fritidsverksamheter samt stödsamtal för vuxna i grupp och enskilt.

Utöver arbete i projektet ingår arbetsuppgifter i församlingen så som att arbeta med församlingsläger, administration och service i kyrkans lokaler, övergripande ansvar för inköp av varor, viss medverkan i Pannkakor och läxhjälp, värdskap i samband med uthyrning av församlingens lokaler, stödjande samtal samt att leda andakter och viss medverkan i gudstjänster.

Utgångspunkt för tjänsten

Vi söker efter någon som vill arbeta med oss för att stödja asylsökande utifrån ett kristet perspektiv tillsammans med anställda och ideella i församlingen samt med våra samverkansparter. Vi ser därför att du är någon som har utbildning och examen som är relevant i relation till arbetsuppgifterna, därtill har du erfarenhet av församlingsarbete som ideell eller anställd. Vi söker dig som är utåtriktad, initiativtagande, ansvarsfull och flexibel. Vi förväntar oss att du uppskattar att arbeta med andra för att lösa uppgifter. Du har en förmåga att med empati och lyhördhet möta människor och din kristna tro genomsyrar hur du tar dig an ditt liv och din tjänst. Vi önskar någon som bor i och har lokal kännedom om Landskrona stad med omnejd.

Som anställd:

  • Delar du tron på Jesus Kristus.
  • Bejakar och arbetar du utifrån Livsglädje Landskronas värderingar och uppdrag.
  • Är du tillsammans med församlingen – ideella ledare, deltagare och anställda – med och arbetar utifrån församlingens uppdrag och utvecklar verksamhetsområdet.
  • Vill du leva och gestalta den kristna tron i samspel med andra i församlingen och det samhälle vi är sända till.
  • Deltar du regelbundet i vår gudstjänstgemenskap.


Församlingen Livsglädje

Församlingen Livsglädje Landskrona grundades 1995 och ingår i samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). I slutet av 2019 hade vi 77 medlemmar och under året betjänades 264 personer regelbundet i våra verksamheter.

Tjänsten

Anställningen är en visstidsanställning på 50 % i Livsglädje Landskrona perioden 2020-09-01 till 2021-08-31 med tillträde 17/8-20. Arbetstid är främst på dagtid och vi följer avtal för reglerad arbetstid.
Arbetsplats: Tacksägelsekyrkans lokaler på Almstigen 8
Lön enligt överenskommelse, men vi utgår från branschavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer som träffas mellan arbetsgivarnas parter: Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska.

Ansökan

Välkommen att skicka din ansökan till info@livsgladje.nu eller Livsglädje Landskrona, Almstigen 8, 261 40 Landskrona. Sista ansökningsdag 15 juni, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Inför din ansökan skickar vi gärna mer information som arbetsbeskrivning, projektbeskrivning och församlingsordningen.

Har du frågor eller vill veta mer om något, kontakta:
- Håkan Kenne, pastor & arbetsledare, 0709–82 02 30
- Deborah Sedin, pastor med ansvar för barn och unga, 0707-72 59 13
- Emanuel Nielsen, ordförande, 0733-56 18 01