Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Korskyrkan Karlstad
Tjänstegrad: 50-75%

Titel: Ledare
Område/ort: Karlstad

Ledare med ansvar för Barn- och familj Korskyrkan i Karlstad

Korskyrkan i Karlstad är en växande församling.

Medlemsantalet ligger på ca 340 och många tar kontakt med oss och är i en process att komma till tro eller få tillbaka en tro man haft tidigare. Alpha- kurserna har varit och är ett viktigt redskap i detta och det finns ett stort engagemang i församlingen i dem. Många uttrycker att det finns en värme i församlingen och att man känner sig sedd. Det är något vi värderar högt. Det är också viktigt att känslan av att få vara den man är finns och att det ska vara lätt att få vänner. Vi har hemgrupper där de flesta är med i och ett antal andra olika mindre grupper med olika fokus. Det finns stor potential i församlingen och väldigt mycket gott som vi tror kan hända, både i församlingen, men också genom församlingen. Vi vill se människor komma till tro på Jesus och bli berörda av Gud på olika sätt. Vi är och vill fortsätta vara en församling som ärar Gud och som skapar förutsättningar för människor att uppleva helande och ta steg i lärjungaskap.

Våra anställda är viktiga resurser för att kunna växa och utvecklas som församling. De bidrar till att människor kommer till tro, växer i tro, utvecklar sin personlighet för att tjäna Gud med sina gåvor och växa i ledarskap. Vi önskar att våra anställda ska vara katalysatorer och inspiratörer i denna växandeprocess.

Vi söker nu en person som kan vara med och leda församlingens barn- och familjeverksamhet. Det finns många barn och unga i vår församling och vi ser det som ett prioriterat område att lägga resurser på. Arbetet med att fortsätta bygga starka gemenskaper och leda barnen in i lärjungaskap är viktigt. Vi ser också att arbetet med att stärka relationer i familjer är centralt. Vi söker en person med hjärta för barn och familj, men som även ser helheten i församlingen där alla åldrar möts och delar livet. Vår vision och mer om församlingen finns på vår hemsida. http://www.korskyrkan.com

Arbetsuppgifter

Barn (0-13 år) och familj:

 • Tillsammans med andra ledare bygga starka gemenskaper och leda barnen in i lärjungaskap
 • Se till att olika åldrar möts och lär känna varandra
 • Stärka relationer i familjer
 • Engagera andra ledare och hitta nya ledare
 • Administrativa uppgifter

I tjänsten kan ingå andra uppgifter som rör församlingen och verksamheten. Det förväntas att du som medlem i församlingens team av ledare är med och tar ansvar för att församlingen går framåt på alla sätt och att känslan av församlingen som ett ”hem” bibehålls och förstärks.

Egenskaper och kvalifikationer:

 • Det viktigaste är att du har ett ”herdehjärta” för barnen och ett hjärta för Guds rike och hans församling
 • Vill bygga församling – har ett helhetstänk o Samarbeta bra med teamet
 • Har visioner och idéer
 • Pedagogisk utbildning och erfarenhet är ett önskemål
 • Kunna leda en grupp mot ett mål och få andra med sig.
 • Kunna undervisa och leda på ett pedagogiskt sätt.
 • Gillar att umgås med barn (lägeransvar, lägernärvaro)
 • Bra på att se och bekräfta barnen.
 • Kan leda, hitta, motivera och stötta ledare
 • Kommunikativ personlighet som har lätt för att bygga relationer.
 • Vara uppmuntrande och kunna se och skapa utrymme för andras gåvor.
 • Kunna organisera och planera

Tjänstgöringsgrad: 50% - 75%
Tjänstgöringstid: Tjänsten påbörjas enligt överenskommelse, men vår önskan är från 1 september 2021 Provtjänstgöring 6 månader

Kontaktpersoner för frågor: Magnus Salander, personalansvarig i Korskyrkan – 073–5937133, magnus.salander@icloud.com Anders Nordström, pastor i Korskyrkan – 070–6008647, pastorn@korskyrkan.com