Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: 100%

Titel: Missionär
Område/ort: Campinas, Brasilien

Evangeliska Frikyrkan söker

missionär med social inriktning till Brasilien

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 33 000 medlemmar. Organisationen har cirka 100 medarbetare och verksamheten omfattar både arbete i Sverige och internationellt. Det internationella arbetet bedrivs i ett 30-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. EFK arbetar internationellt inom fyra fokusområden: Församlingsbyggande; Barns Rättigheter; Hållbar Försörjning och Mot Människohandel. Vår vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Bakgrund

EFKs brasilianska samarbetskyrka, Convenção das igrejas Batista Independente (CIBI) är ett växande, dynamiskt samfund som idag har ca 100 000 medlemmar. Sedan 80-talet har CIBI sänt ut missionärer och har idag missionärer i ett tjugotal länder i världen. Kyrkan är helt oberoende av Sverige och leds av nationella. EFK Region Latinamerika/Iberiska halvöns huvudinriktningar för samarbetet i Brasilien är kyrkans roll i samhället och sändande i mission och tillsammans har vi goda erfarenheter av sändande i mission och socialt arbete och vill fortsätta det samarbetet. Det sociala arbetet, med flertal projekt i hela landet, görs genom CIBI.s sociala organisation, Federação de projetos assistenciais da CIBI (FEPAS) som grundades 1986. Just nu genomförs en stor Sida/SMR finansierad insats med målet att utrusta kyrkan att bekämpa korruptionen i landet för att trygga barns rättigheter.
EFK sände sin första missionär till Brasilien 1912 och sedan dess har en rad missionärer sänts ut. Ända sedan de första svenska missionärerna kom har det sociala arbetet varit i fokus

Vem vi söker?

Vi söker dig som är initiativtagande och kan samarbeta med andra i ett team. Som missionär behöver du vara flexibel samt kunna arbeta självständigt. Du är bra på att finna kreativa lösningar i utmanande situationer. I rollen ingår att vara brobyggare och skapa ett lärande och utbyte mellan partners och lokala församlingar vilket kräver att du är relationsskapande samt villig att studera språk och bli kontextualiserad

Missionär med social inriktning

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att vara en del av FEPAS team och tillsammans utveckla det sociala arbetet där din roll blir dels att komma med andra perspektiv in i samtalen och stödja partnern att nå de uppsatta målen. Fokus kommer vara på det pågående antikorruptionsprojektet men det finns flera andra gemensamma projekt med fokus på barns rättigheter och utbildning. Du kommer arbeta med uppföljning och utvärdering av de olika insatserna och projekten samt kommunikation till församlingsrörelsen i Sverige.

Kvalifikationer

För tjänsten behöver du ha relevant högskoleutbildning, gärna inom pedagogik/statsvetenskap/ekonomi/socialt arbete alternativt erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga. Arbetet kräver att du är bra på att strukturera och planera samt kan ge konstruktiv kritik. För arbetet med uppföljning och utvärdering behöver du ha mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska

Meriterande

Det är meriterande om du har bott och arbetat utomlands och har erfarenhet av projektledning/projekthantering eller har arbetat med sociala insatser i Sverige/utomlands. Goda kunskaper i tal och skrift på portugisiska och/eller spanska är meriterande. Kunskap om oss som rörelse är meriterande. Vi vill att du delar EFK:s tro och värderingar.

Mer om tjänsten

Om du som sökande har familj vill vi att kompetens för make/maka ska vara av relevans för arbetet i Brasilien för att anställning av båda makar ska vara aktuell.
Tjänsten är placerad i Campinas, Brasilien och planeras att finansieras via församlingsunderhåll. Anställningen är en utlandsanställning och tidsbegränsad med möjlighet till förlängning. Som utlandsanställd i Evangeliska Frikyrkan omfattas du av EFK:s handbok för utlandsanställda vad gäller anställnings- och lönevillkor.

Innan tjänsten kan tillträdas behöver du genomgå EFKs rekryterings- och förberedelseprocess för utlandspersonal och ha fullt underhåll klart före utresa. Utresa planeras preliminärt till hösten 2022.

Passar den här tjänsten dig?

Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev senast 3 oktober 2021, till rekrytering@efk.se. Märk din ansökan med ”Missionär Brasilien Social”.
Intervjuer planeras till vecka 40-41. För frågor om tjänstens innehåll, kontakta Regionledare Anna-Maria Jonsson, anna-maria.jonsson@efk.se, 0702 42 32 77

För anställningsvillkor, kontakta Johanna Davén, Adm. chef med särskilt HR-ansvar, johanna.daven@efk.se, 0707 35 07 37

 

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Anna-Maria Jonsson

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Johanna Davén

Johanna Davén
Chef för Resursavdelningen med särskilt HR-ansvar

0707-350 737

johanna.daven@efk.se