Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: 100%

Titel: Medarbetare
Område/ort: Nordafrika/Mellanöstern

Evangeliska Frikyrkan söker medarbetare till Mellanöstern/Nordafrika

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 33 000 medlemmar. Organisationen har cirka 100 medarbetare och verksamheten omfattar både arbete i Sverige och internationellt. Det internationella arbetet bedrivs i ett 30-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och Nordafrika samt Latinamerika. Internationellt arbetar EFK inom följande fyra fokusområden: Församlingsbyggande; Barns Rättigheter; Hållbar Försörjning och Mot Människohandel. Vår vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Medarbetare till Mellanöstern/ Nordafrika

Bakgrund

I Mellanöstern och Nordafrika (MENA) arbetar EFK inom alla fyra fokusområden. Arbetet sker tillsammans med dryga tiotalet lokala och internationella partnerorganisationer runt om i regionen och leds av två regionledare, en i Sverige och en i Frankrike. Även Europa ingår i regionen. Utöver de lokala organisationerna har EFK också egen utsänd personal i regionen. Utsänd personal är oftast sekonderad till en lokal eller internationell organisation eller arbetar i en brobyggande och stöttande roll både gentemot lokala partners och EFK i Sverige.

Vi söker nu medarbetare med uppdrag att fortsätta stärka och utveckla arbetet i Mellanöstern/Nordafrika. Ditt uppdrag kommer vara att fortsätta stärka och utveckla arbetet i regionen och vara EFKs lokala representant i relation till våra lokala partners och insatser. Beroende på din erfarenhet och kompetens kommer du att arbeta nära en eller flera av våra partnerorganisationer. Det kan exempelvis handla om att fortsätta stärka och utveckla både kontakter och innehåll i arbetet för barns rättigheter i regionen. I regionen finns mycket god kompetens på området och din roll blir att möjliggöra fördjupning, utveckling och finansiering.

Ditt konkreta arbete kommer att bestå av relationsbyggande och nätverkande, kommunikation med församlingar i Sverige och ev. andra givare och att stötta partners i ansökans- och rapporteringsförfarande. I rollen ingår också att möjliggöra besök från församlingsrörelsen i Sverige. Tyngdpunkten ligger på att utveckla EFKs arbete så att insatser görs där det främst behövs och våra relationer lokalt fördjupas. Din arbetsplats kan, beroende på geografisk placering, bli hos en lokal partner eller med bas i ditt hem. I arbetet ingår resor i regionen.

Vem vi söker?

Vi söker dig som vill se Guds rike växa i Mellanöstern och Nordafrika, har en grundläggande förståelse av vad rättighetsbaserat arbete innebär och kan samarbeta med personer från olika traditioner och bakgrunder. Som utlandsarbetare behöver du vara flexibel samt kunna arbeta självständigt med stöd av regionledare på distans. Du är även villig att studera arabiska på plats om språkkunskaper saknas. Vi vill att du delar EFK:s tro och värderingar.

Kvalifikationer

För tjänsten behöver du relevant högskoleexamen utifrån arbetets art alternativt erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga. Arbetet kräver att du har erfarenhet av att leda verksamhet och/eller projektledning samt erfarenhet av att arbeta med trosbaserade rörelser eller andra civilsamhällsorganisationer. Du är flytande i engelska och svenska i tal samt skrift.

Meriterande

Det är meriterande om du har bott och arbetat utomlands och har erfarenhet av insatser för barns rättigheter och/eller arbete med utsatta samhällsgrupper. Om du har erfarenhet av interkulturellt arbete specifikt inom Mellanöstern/Nordafrika och talar arabiska är meriterande. Kunskap om oss som rörelse är meriterande.

Mer om tjänsten
Anställningen är en utlandsanställning och tidsbegränsad med möjlighet till förlängning.
Om du som sökande har familj vill vi att kompetens för make/maka ska vara av relevans för arbetet i regionen för att anställning av båda makar ska vara aktuell.
Tjänstens placering är i något av våra samarbetsländer i Mellanöstern eller Nordafrika. Placering sker i samråd mellan regionledare, den sökande och berörd partner.
Som utlandsanställd i Evangeliska Frikyrkan omfattas du av EFK:s handbok för utlandsanställda vad gäller anställnings- och lönevillkor.
Tjänsten finansieras via församlingsunderhåll.
Innan tjänsten kan tillträdas behöver du genomgå EFKs rekryterings- och förberedelseprocess för utlandspersonal och ha fullt underhåll klart före utresa.

Ansökan
Skicka in din ansökan, innehållande CV och personligt brev, till rekrytering@efk.se.
Ansök senast 10 oktober 2021. Märk din ansökan med ”Medarbetare MENA”. Vi behandlar ansökningar löpande. Utresa planeras preliminärt till januari 2023.
För frågor om tjänstens innehåll, kontakta Regionledare Helen, eumena@efk.se, 0702 24 46 05

För anställningsvillkor, kontakta Johanna Davén, Adm. chef med särskilt HR-ansvar, johanna.daven@efk.se, 0707 35 07 37

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Helen

Region Europa/Mellanöstern/Nordafrika${contact.email}

Johanna Davén

Johanna Davén
Chef för Resursavdelningen med särskilt HR-ansvar

0707-350 737

johanna.daven@efk.se