Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: 100 %

Titel: Digital pionjärmissionär för arbete bland onådda folkgrupper
Område/ort: Thailand, Asien

Evangeliska Frikyrkan söker digital pionjärmissionär för arbete bland onådda folkgrupper

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 33 000 medlemmar. Organisationen har cirka 100 medarbetare och verksamheten omfattar både arbete i Sverige och internationellt. Det internationella arbetet bedrivs i ett 30-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. EFK arbetar internationellt inom fyra fokusområden: Församlingsbyggande; Barns Rättigheter; Hållbar Försörjning och Mot Människohandel. Vår vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Bakgrund

Av världens 17 400 folkgrupper beräknas nästan 5000 folkgrupper eller 2 miljarder människor vara minst nådda, dvs. det finns ingen känd församlingsrörelse inom deras språk/kultur eller tradition. Många av dessa folkgrupper/människor befinner sig också på de mest utsatta platserna i världen när det gäller politisk instabilitet, fattigdom, klimatförändringar och begränsningar i yttrande- och religionsfrihet.

Majoriteten av världens befolkning lever idag uppkopplat mot internet genom sin mobiltelefon. Detta gäller även bland många onådda folkgrupper där tillgången till internet har lett till ökade möjligheter till försörjning och kontakt med omvärlden trots politiska restriktioner och begränsningar i frihet. Mobiltelefonen och tillgången till internet är därför en möjlighet till att nå människor med evangelium, träna lärjungar och stärka människor i deras arbete för rättigheter.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är kreativ och som vill initiera, utveckla och implementera Digitala Mission (DM)-satsningar och initiativ för EFK:s missionärer, partners och projekt bland minst onådda och mest utsatta folkgrupper. Du behöver därför vara flexibel, initiativtagande och kunna arbeta självständigt samtidigt som du kan samarbeta, knyta relationer och slutföra projekt. I rollen ingår också att vara en brobyggare, och skapa ett lärande och utbyte mellan EFK:s partnerorganisationer/-kyrkor i världen och församlingarna i Sverige.

Digital pionjärmissionär bland minst nådda folkgrupper, 100 %

Arbetsuppgifter

Som digital pionjärmissionär är din uppgift att utifrån kunskap och erfarenhet formulera och etablera en digital vision för arbetet samt utveckla strategier för att implementera visionen tillsammans med EFK:s missionärer och partners. Du kommer att vara placerad någonstans i Asien men relatera till arbetet vid EFK:s missionscenter i Chiang Mai, Thailand.

I tjänsten ingår det att:

  • Ansvara och utveckla för EFK:s internationella arbete kring Digital Mission (DM).
  • Vara uppdaterad gällande resurser inom DM som finns att tillgå i världen.
  • Bygga nätverk med andra organisationer och sammanhang som utvecklar och jobbar med DM.
  • Inventera EFK:s arbete för att se hur och var DM skulle kunna hjälpa oss att nå längre, bredare och större bland de minst nådda och mest utsatta.
  • Stödja och vara rådgivande i de DM-satsningar som påbörjas inom EFK.
  • Träna och hjälpa EFK:s missionärer och partners att använda DM som metod.

Kvalifikationer

För tjänsten behöver du ha relevant högskoleutbildning alternativt erfarenheter som vi bedömer är likvärdiga, som till exempel gedigen erfarenhet av IT, digital media och sociala medier. Vi vill också att du har praktisk kunskap kring kodning och grafisk design. Arbetet kräver att du är bra på strategisk planering samt är pedagogisk och kulturöverskridande. För arbetet krävs att du har mycket goda kunskaper i tal och skrift både på svenska och engelska.

Meriterande

Det är meriterande om du har bott och arbetat utomlands, och har missionserfarenhet, eller god kunskap om digital mission, pionjärmission och onådda folkgrupper. Kunskap om oss som rörelse är meriterande. Vi vill att du delar EFK:s tro och värderingar.

Mer om tjänsten

Tjänsten innebär placering Asien* och planeras att finansieras via församlingsunderhåll. Om du som sökande har familj vill vi att kompetens hos make/maka ska vara av relevans för arbete inom internationell mission för att anställning av båda makar ska vara aktuell.

Anställningen är en utlandsanställning och tidsbegränsad med möjlighet till förlängning.

Som utlandsanställd i Evangeliska Frikyrkan omfattas du av EFK:s handbok för utlandsanställda vad gäller anställnings- och lönevillkor. Innan tjänsten kan tillträdas behöver du genomgå EFK:s rekryterings- och förberedelseprocess för utlandspersonal och ha fullt underhåll klart före utresa. Utresa planeras preliminärt till hösten 2023.

Passar den här tjänsten dig?

Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev till rekrytering@efk.se. Märk din ansökan med ”Digital pionjärmissionär”.

*Specifik plats diskuteras vid anställningsintervju

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

För frågor om tjänstens innehåll, kontakta Regionledare Asien Linnea Åberg

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

För anställningsvillkor, kontakta Lisa Örneus, Adm. chef med särskilt HR-ansvar

Lisa Örneus
Chef för Resursavdelningen

073-709 00 65

lisa.orneus@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen