Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: 100 %

Titel: EFKs utsända i Egypten
Område/ort: Egypten

Bo och arbeta som EFKs utsända i Egypten

I Egypten arbetar vi tillsammans med våra lokala partners inom EFKs alla fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och för Hållbar försörjning.
Både vi och våra partners har behov av att EFK har långsiktiga medarbetare på plats för att samarbeta, stötta upp och utveckla. Vi söker nu medarbetare med uppdrag att fortsätta stärka och utveckla arbetet i Egypten.

Du kommer att vara EFKs lokala representant i relation till våra lokala partners och insatser. Beroende på din erfarenhet och kompetens kommer du att arbeta nära en eller flera av våra partnerorganisationer.

Tyngdpunkten ligger på att utveckla EFKs arbete så att insatser görs där det främst behövs och våra relationer lokalt fördjupas. Ditt konkreta arbete kommer att bestå av relationsbyggande och nätverkande, att stötta partners i projektinsatserna och kommunikation med givare i Sverige.
I rollen ingår också att möjliggöra besök från församlingsrörelsen i Sverige. Din arbetsplats kan bli hos en lokal partner eller med bas i ditt hem i Kairo.

Vi söker dig som har en grundläggande förståelse av vad rättighetsbaserat arbete innebär och kan samarbeta med personer från olika traditioner och bakgrunder. Arbetet kräver att du har erfarenhet av projektledning samt erfarenhet av att arbeta med trosbaserade rörelser eller andra civilsamhällsorganisationer. Du bör ha utlandserfarenhet. Som utlandsarbetare behöver du vara flexibel samt kunna arbeta självständigt med stöd av regionledare på distans.

Nyfiken?

För mer information om uppdraget och vilka kvalifikationer som efterfrågas, kontakta regionledare Helen på eumena@efk.se. Mer detaljerad information kommer i början på augusti. Rekrytering sker under hösten 2022. Utresa tidigast hösten 2023.