Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: 100 %

Titel: EFKs utsända i Nordafrika
Område/ort: Nordafrika

Bo och arbeta som EFKs utsända i Nordafrika

I Nordafrika samarbetar vi med en utvecklingsorganisation. Vår partner strävar efter att genom sin verksamhet se positiva förändringar i värderingar, attityder och relationer, att grupper och samhällen får mer värdighet, rättvisa, fred och hopp. Man arbetar inom fyra tematiska områden: landsbygdsutveckling, kapacitetsutveckling av civilsamhället, arbetsskapande och anställningsbarhet samt påverkansarbete och social rättvisa.

Uppdraget är tre år med möjlighet till förlängning. EFKs region Europa, Mellanöstern och Nordafrika vill utveckla företagande och entreprenörskap och bygga vidare på erfarenheter vi har från Aten. Vi söker därför medarbetare med erfarenhet av entreprenörskap och småföretagande. Både vi och vår partner har behov av långsiktiga medarbetare på plats för att samarbeta, stötta upp och utveckla arbetsskapande insatser.

Du kommer att utveckla vår partners arbete att främja anställningsbarhet för arbetslösa unga vuxna, ensamma mammor utan familjestöd och människor med funktionshinder. Det kan innefatta coachning, mentorskap och utbildning av små lokala partnerorganisationer. Du behöver kunna nätverka och bygga relationer med lokala myndigheter, organisationer och andra aktörer.
I rollen ingår också kommunikation med givare och att möjliggöra besök från församlingsrörelsen i Sverige. Din arbetsplats blir hos vår lokala partner i landet.

Vi söker dig som vill se Guds rike växa i Nordafrika, har en grundläggande förståelse av vad rättighetsbaserat arbete innebär och kan samarbeta med personer från olika traditioner och bakgrunder. Arbetet kräver att du har erfarenhet av projektledning samt erfarenhet av att arbeta med trosbaserade rörelser eller andra civilsamhällsorganisationer. Du bör ha utlandserfarenhet. Kunskaper i franska och/eller arabiska är önskvärt. Som utlandsarbetare behöver du vara flexibel samt kunna arbeta med ett multikulturellt team av nationella och internationella medarbetare från flera kontinenter.

Nyfiken?

För mer information om uppdraget och vilka kvalifikationer som efterfrågas, kontakta regionledare Fredrik på eumena@efk.se. Mer detaljerad information kommer i början på augusti. Rekrytering sker under hösten 2022. Utresa tidigast hösten 2023.