Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: 100 %

Titel: Missionär med erfarenhet inom utvecklingsarbete
Område/ort: Chiang Mai, Thailand

Evangeliska Frikyrkan söker missionär med erfarenhet inom utvecklingsarbete till Chiang Mai, Thailand

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 285 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 33 000 medlemmar. Organisationen har cirka 100 medarbetare och verksamheten omfattar både arbete i Sverige och internationellt. Det internationella arbetet bedrivs i ett 30-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. EFK arbetar internationellt inom fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Hållbar försörjning och Mot människohandel. Vår vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Bakgrund

Tillsammans med lokala partnerorganisationer arbetar Evangeliska Frikyrkan i tio länder i Asien. Arbetet sker inom EFK:s fyra fokusområden och finansieras genom församlingsrörelsens olika kanaler såväl som genom statliga medel och privata givare. EFK har ett regionalt missionscenter i Chiang Mai, Thailand, utifrån vilket träning av partnerorganisationer, uppföljning av projekt och strategisk utveckling av EFKs arbete sker.

Vem söker vi?

Vi söker dig som vill leva ett missionellt liv i Thailand men som samtidigt kan samarbeta och driva projekt över kulturella gränser. Som missionär behöver du vara villig att kontextualisera dig i språk och kultur, vara flexibel och även kunna arbeta självständigt under vissa perioder. Du behöver också inneha en god analytisk förmåga. I rollen ingår också att vara en brobyggare och skapa ett lärande och utbyte mellan EFKs partnerorganisationer/-kyrkor i Asien och församlingarna i Sverige.

Missionär inom utvecklingsarbete 100 %

Arbetsuppgifter

Som utsänd till Thailand kommer du att vandra med och arbeta nära våra samarbetsorganisationer i regionen med syfte att stärka organisationens kunskap gällande tematisk fördjupning, projektplanering, uppföljning och utvärdering. I tjänsten ingår det att:

  • Stärka den lokala organisationens kunskap inom PME och/eller tematisk kunskap genom träning och rådgivning.
  • Utveckla och samordna träningar gällande projekthantering och organisationsutveckling i region Asien.
  • Stödja kyrkans roll i samhället genom närvaro och organisationsutveckling.
  • Kommunicera med församlingar och andra givare i Sverige.

Kvalifikationer

För tjänsten behöver du ha relevant högskoleutbildning alternativt erfarenheter som vi bedömer är likvärdiga. Arbetet kräver att du är bra på att strukturera och planera samt vara pedagogisk och ge konstruktiv kritik. För arbetet krävs att du har mycket goda kunskaper i tal och skrift både på svenska och engelska.

Meriterande

Det är meriterande om du har bott och arbetat utomlands, och har erfarenhet av SIDA-finansierad verksamhet. God kunskap om rättighetsbaserat arbete och/eller organisationsutveckling. Kunskap om oss som rörelse är meriterande. Vi vill att du delar EFK:s tro och värderingar.

Mer om tjänsten

Tjänsten är placerad i Chiang Mai, Thailand, och planeras att finansieras via församlingsunderhåll. Om du som sökande har familj vill vi att kompetens för make/maka ska vara av relevans för arbetet i region Asien för att anställning av båda makar ska vara aktuell.

Anställningen är en utlandsanställning och tidsbegränsad med möjlighet till förlängning.

Som utlandsanställd i Evangeliska Frikyrkan omfattas du av EFK:s handbok för utlandsanställda vad gäller anställnings- och lönevillkor. Innan tjänsten kan tillträdas behöver du genomgå EFK:s rekryterings- och förberedelseprocess för utlandspersonal och ha fullt underhåll klart före utresa. Utresa planeras preliminärt till hösten 2023.

Passar den här tjänsten dig?

Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev till rekrytering@efk.se. Märk din ansökan med ”Missionär Thailand”.

För frågor om tjänstens innehåll, kontakta Regionledare Asien Linnea Åberg, linnea.aberg@efk.se.

För anställningsvillkor, kontakta Lisa Örneus, Adm. chef med särskilt HR-ansvar, lisa.orneus@efk.se, 073-7090065

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för frågor om tjänstens innehåll!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Kontakta mig för frågor om anställningsvillkor!

Lisa Örneus
Chef för Resursavdelningen

073-709 00 65

lisa.orneus@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen