Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Baptistförsamlingen Filadelfia
Tjänstegrad: 75 %

Titel: Samordnare för Hoppcentralen
Område/ort: Örebro

Samordnare för Hoppcentralen i Filadelfiakyrkan i Örebro

Vi är en församling på 850 medlemmar i centrala Örebro. Vi säger ibland om oss själva att ”bredden är vår spets”. Med det menar vi att församlingens brokighet och mångfald är det som gör oss till vilka vi är. Vi kommer från olika delar av Sverige och världen. Vi är i många olika åldrar och vi har olika bakgrund, men vi delar tron på Jesus Kristus och en längtan efter att fler ska lära känna honom! För fem år sedan antog vi en ny vision i församlingen som sammanfattas i orden Ge vidare. I visionen uttrycker församlingen en inriktning mot ett mer missionellt församlingsliv. I Filadelfiakyrkan kanaliserar vi den största delen av vårt diakonala/sociala arbete genom det vi kallar för Hoppcentralen.

Hoppcentralen är en mötesplats på onsdagar och fredagar med fokus på gemenskap, föräldrastöd, vägledning och samtal. I vårt arbete på Hoppcentralen möter vi varje vecka människor i utanförskap. I det mötet lär vi oss att utsattheten handlar om mer än ekonomi, jobb, utbildning och språk. Här finns också andra problem kopplade till samhällets förmåga att fånga upp de som har det allra svårast. Känslan av övergivenhet, väntan, ovisshet och hopplöshet. Erfarenheter av att inte bli tagen på allvar, att lämnas ensam med sina problem och att se drömmar gå i kras.

På Hoppcentralen har vi fokus på luckorna i samhällets skyddsnät. Vi försöker göra insatser där samhällets resurser inte räcker till. Genom vägledande samtal hjälper vi till med myndighetskontakter, boendefrågor, ekonomi och hjälp inom utbildning/skola. Till stor del handlar insatserna om att vara en medmänniska som hjälper till att tolka och förstå det svenska välfärdssystemet. Som en del av Hoppcentralen har också Hoppcentralenakademin (HCA) vuxit fram. Inom HCA erbjuder vi en rad studiecirklar med syfte att underlätta för individer att komma ut på arbetsmarknaden. Just nu arbetar vi med studiecirklar i solpanelsmontering och städ. Arbetet inom Hoppcentralen sker i nära samarbete med Örebro Stadsmission och Studieförbundet Bilda.

Om tjänsten

Samordnare för Hoppcentralen 75 %. Annan titel kan bli aktuell beroende på den sökandes profil.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar ett övergripande ansvar för Hoppcentralen som är ett snabbt växande arbete. Som ansvarig arbetar du med strategi och utveckling av Hoppcentralens mötesplats och utbildningsspår. Till detta tillkommer handledning och rekrytering av volontärer samt ett nära samarbete med Hoppcentralens samarbetspartners. Du kommer även ha vägledande samtal enskilt och i grupp med Hoppcentralens deltagare och ha helhetsansvar för verksamheten under Hoppcentralens öppettider. Tillsammans med församlingens pastorer arbetar du också med att fördjupa den missionella inriktningen i församlingen. Tjänsten kommer även utformas med utgångspunkt i den sökandes gåvor och profil.

Vi ser gärna att du:

  • Har erfarenhet av tidigare tjänst i församling eller socialt arbete.
  • Har erfarenhet av mångkulturellt arbete.
  • Är utbildad socionom, socialpedagog, diakon eller motsvarande.
  • Är en god organisatör och kommunikatör.
  • Vill vara med och leda församlingen i en missionell inriktning.
  • Trivs att arbeta i team såväl som självständigt.

Tillträde

Enligt överenskommelse, senast augusti 2023.

Ansökan

Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss via mejl. Märk ansökan med Hoppcentralen. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt och hanterar ansökningarna löpande.

Har du frågor eller vill veta mer?

Välkommen att kontakta:

Ellen Hemström, pastor och föreståndare
Mejla Ellen
070-380 91 70

Emma Landelius, personalutskottet
Mejla Emma
070-479 24 70

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen