Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Baptistförsamlingen Smyrna
Tjänstegrad: Längre eller kortare tid

Titel: Evangelist
Område/ort: Hoting med byar

Är du/ni vår medarbetare?

Vi är en EFK-församling med nio medlemmar, främst seniorer, belägen i Hoting i Strömsunds kommun i Jämtland. Vi är helt beroende av tillresande prediko- och sångarkrafter. Vi har ett ändamålsenligt kapell beläget vid Europaväg 45. Hoting har cirka 700 innevånare.

Är du/ni vår medarbetare som är ekonomiskt oberoende och kan komma till oss längre eller kortare tid? I så fall varmt välkommen! Lägenhet finns.

Ytterligare upplysningar kan ges. Kontakta vår ordförande Agneta Johansson: telenornr 0671-410 50, mobilnr 070-2366 206.

Mejladresser ligger numer dolda bakom text. Exempelvis "mejla mig". Klicka på texten så öppnas ditt mejlprogram, alternativt högerklicka på texten, välj "kopiera e-postadress" och klistra in den i fältet "mottagare" i ditt mejlprogram.