Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Felix Zandberg

Ekonom 40 %

070-386 89 74

Mejla mig!

Göran Didriksson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20 %, testamentesansvarig 15 %
019-167 626
070-355 86 92

Mejla mig!

Hans Lindstrand

Insamling/Ge för livet och Ansvarig för kapitalförvaltning pensioner 50 %

070-524 38 75

Mejla mig!

Helene Paulsson

Ekonom
070-386 90 36

Mejla mig!

Henrik Andersson

Insamlingsinspiratör


Mejla mig!

Ingemar Forss

Missionsdirektor

070-981 55 10

Mejla mig!

Ingrid Erenmalm

Handläggare för Kyrkoavgift 25 % samt EFK UNGs Bidragsspår
0701-098 197

Mejla mig!

Isabelle D

Internationell samordnare 85 %

070-550 81 24

Mejla mig!

Jenny Jonsson

Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung” 80 %

070-101 09 87

Mejla mig!

Johannes Stenberg

Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär 60 %

0738-68 18 29

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen