Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Göran Didriksson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20%
019-167 626
070-355 86 92

goran.didrikson@efk.se

Hans Lindstrand

Insamling/Ge för livet samt ansvarig för kapitalförvaltning pensioner

070-524 38 75

hans.lindstrand@efk.se

Helene Paulsson

Ekonom
070-386 90 36

helene.paulsson@efk.se

Henrik Andersson

Insamlingsinspiratör


henrik.andersson@efk.se

Ingemar Forss

Missionsdirektor

070-981 55 10

ingemar.forss@efk.se

Ingrid Erenmalm

Handläggare för Kyrkoavgift samt EFK UNGs Bidragsspår
0701-098 197

ingrid.erenmalm@efk.se

Isabelle D

Internationell samordnare

070-550 81 24

isabelle.d@efk.se

Jenny Jonsson

Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

jenny.jonsson@efk.se

Johannes Stenberg

Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär

0738-68 18 29

johannes.stenberg@efk.se

Julia Wellstam

Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med fokus ungdomsledarstöd 25%
0705871954

julia.wellstam@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen