Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Kristina Eriksson

Samordnare för ledningsfunktionen & Samordnare drift- och kontorsservice
019- 16 76 20
070-291 06 65

kristina.eriksson@efk.se

Kristina Sandin

Kommunikatör och redaktör för EFK Direkt
019-16 76 17
070-355 74 96

kristina.sandin@efk.se

Linalie Newman

Missionsdirektor

070-441 62 15

linalie.newman@efk.se

Linda Lindskog

Ekonom
070-386 89 74

linda.lindskog@efk.se

Lisa Fredlund

Ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet Växa

070-77 66 931

lisa.fredlund@efk.se

Lisa Örneus

Chef för Resursavdelningen

073-709 00 65

lisa.orneus@efk.se

Ludvig Werner

Kommunikatör


ludvig.werner@efk.se

Magdalena Persson

Personalekonom 60 %

070-271 31 37

magdalena.persson@efk.se

Magnus A

Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


magnus.a@efk.se

Malin Råsberg

Personalekonom utland och ansvarig Lönetjänst för församlingar
019-16 76 19
070-386 76 47

malin.rasberg@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen