Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Julia Wellstam

Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med fokus ungdomsledarstöd samt ung event 50%
0705871954

Mejla mig!

Kristina Eriksson

Verksamhetsutvecklare
019- 16 76 20
070-291 06 65

Mejla mig!

Kristina Sandin

Kommunikatör och redaktör för EFK Direkt
019-16 76 17
070-355 74 96

Mejla mig!

Lars Karlsson

Fastighetsförvaltare, 30%

0706005885

Mejla mig!

Linalie Newman

Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!

Linda Lindskog

Ekonom 90 % (föräldraledig)
070-386 89 74

Mejla mig!

Lisa Fredlund

Ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet Växa 80 %

070-77 66 931

Mejla mig!

Lisa Örneus

Chef för Resursavdelningen

073-709 00 65

Mejla mig!

Ludvig Werner

Kommunikatör


Mejla mig!

Magdalena Persson

Personalekonom 60 %

070-271 31 37

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen