Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Rahel-Biniam Gebrezgabeher

Lokalvårdare 20%


Mejla mig!

Rune Jonsson

Insamlingsadministratör 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel och programansvarig för SMR-finansierat program i Asien


Mejla mig!

Staffan Jenemark

Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!

Stefan Östman

Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

Stina Vingren

Kommunikatör

070 109 34 32

Mejla mig!

Susanne Olofsson

Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

Mejla mig!

Sylvia Roxenmyr

Reception och gåvoregistrering 90 %
019-16 76 00

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen