Kommunikations- och insamlingsavdelningen

Christer Aadland

Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

christer.aadland@efk.se

Christoffer Magnusson

Insamlingsansvarig för Barnhjälpen

076-247 61 22

christoffer.magnusson@efk.se

Erika Moll

Projektledare med fokus på event

070-286 50 56

erika.moll@efk.se

Göran Didriksson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20%
019-167 626
070-355 86 92

goran.didrikson@efk.se

Hans Lindstrand

Insamling/Ge för livet samt ansvarig för kapitalförvaltning pensioner

070-524 38 75

hans.lindstrand@efk.se

Henrik Andersson

Insamlingsinspiratör


henrik.andersson@efk.se

Ingrid Erenmalm

Handläggare för Kyrkoavgift samt EFK UNGs Bidragsspår
0701-098 197

ingrid.erenmalm@efk.se

Kristina Sandin

Kommunikatör och redaktör för EFK Direkt
019-16 76 17
070-355 74 96

kristina.sandin@efk.se

Ludvig Werner

Kommunikatör


ludvig.werner@efk.se

Marcus Wallin

Kommunikatör (föräldraledig)

070-183 99 82

marcus.wallin@efk.se

Mattias Davén

Insamlingskommunikatör (föräldraledig)
019-16 76 25

mattias.daven@efk.se

Rune Jonsson

Insamlingsadministratör

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se

Staffan Jenemark

Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

staffan.jenemark@efk.se

Stina Vingren

Kommunikatör

070 109 34 32

stina.vingren@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen