Kommunikationsavdelningen

Christer Aadland

Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

Mejla mig!

Elin Larsson

Insamlingskommunikatör

070-386 82 31

Mejla mig!

Erika Åsberg

Projektledare Torpkonferensen 20 %, Projektledare nya Ung-eventet 30 %, Projektledare övriga event 50 %

070-286 50 56

Mejla mig!

Fredrik Karlsson

Insamlingsansvarig för missionärsunderhåll 50 % och biträdande regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!

Göran Didrikson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20 %, testamentesansvarig 15 %
019-167 626
070-355 86 92

Mejla mig!

Hans Lindstrand

Insamling/Ge för livet och Ansvarig för kapitalförvaltning pensioner 50 %

070-524 38 75

Mejla mig!

Henrik Andersson

Insamlingsinspiratör


Mejla mig!

Ingrid Erenmalm

Handläggare för Kyrkoavgift 25 % samt frågor kring skattereduktion.
019-167600

Mejla mig!

Kristina Sandin

Kommunikatör, redaktör för EFK Direkt & teamledare Kommunikation
019-16 76 17
070-355 74 96

Mejla mig!

Marcus Wallin

Kommunikatör

070-183 99 82

Mejla mig!

Mattias Davén

Insamlingskommunikatör 80 % & teamledare Insamling
019-16 76 25

Mejla mig!

Staffan Jenemark

Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!

Stina Vingren

Kommunikatör

070 109 34 32

Mejla mig!