Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Mattias Lindsmyr

Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning med fokus på Eswatini.


mattias.lindsmyr@efk.se

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


monica.woodhouse@efk.se

Petra Lindsmyr

Arbetar med Barns rättigheter och Barnhjälpen i regionen.


petra.lindsmyr@efk.se

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Solevi John

Stöd till EFKs partner ASSI.


Staffan Jenemark

Rådgivare och ledarskapsutveckling hos CIBI.


staffan.jenemark@efk.se

Tobias Åberg

Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Ulrika

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


eumena@efk.se