Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation ASSI som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


cper4him@gmail.com