Region Europa/Mellanöstern

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


anna-maria.mehmedovic@efk.se

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


billy.hellmark@efk.se

Björn

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare. Ej anställd av EFK.


eumena@efk.se

David

Arbetar med IT och projektsupport för en av EFKs partners i Nordafrika.


eumena@efk.se

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser. Ej anställd av EFK.


eumena@efk.se

Emma

Arbetar bland nomader i regionen samt med personer med funktionsnedsättning


eumena@efk.se

Eva-Lena Hellmark

Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


eva-lena.hellmark@efk.se

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


ferro.mehmedovic@efk.se

Fredrik

Regionledare på 60 %, med särskilt ansvar för Nordafrika och Frankrike.


eumena@efk.se

Helen

Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Henrik

Arbetar deltid med församlingsgrundande arbete. Ej anställd av EFK.


eumena@efk.se

Iain

Globalt ledaransvar inom en av EFKs partnerorganisationer. Ej anställd av EFK.


eumena@efk.se

Isabelle

Arbetar i ledningen för en av EFKs partners i Nordafrika


eumena@efk.se

Magdalena

Arbetar som programkoordinator för barns rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika.


eumena@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


eumena@efk.se

Ulrika

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika. Ej anställd av EFK.


eumena@efk.se