Region Latinamerika

Andréa Holmgren

Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

Anna-Maria Jonsson

Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)

0702423277

Mejla mig!

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


Mejla mig!

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


Mejla mig!

Marcus Holmgren

Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen