Region Latinamerika

Alzira Ekström

Arbetar med sändande i misson samt stöduppgifter i missionscentret.


alzira.ekstrom@efk.se

Anna Jenemark

Socialt arbete och rådgivare i sociala frågor hos FEPAS.


anna.jenemark@efk.se

Anna-Maria Jonsson

Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Bertil Ekström

Missionscenterledare med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission.


bertil.ekstrom@efk.se

Staffan Jenemark

Rådgivare och ledarskapsutveckling hos CIBI.


staffan.jenemark@efk.se