Missionsinstitutet

Maria Karlsson undervisar på PROMIS och har själv erfarenhet av interkulturellt arbete för att sprida evangeliet både i Sverige och internationellt.

Missionsinstitutet driver Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) som är en missionsförberedande utbildning. Det utbildar för tvärkulturellt arbete internationellt såväl som i Sverige, eller för den som bara är nyfiken på mission. 

Vissa studenter är redan antagna som missionärskandidater av en församling, missionsorganisation eller samfund, andra kommer för att bearbeta sina funderingar i ett tidigare skede. Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige och en viktig del i att förbereda människor att arbeta med Guds mission där evangeliet förmedlas i och mellan olika kulturer!

Läs mer på PROMIS hemsida! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen