Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig gällande underhåll!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen