Bönekedja

Under 2017-2018 tog EFKs styrelse initiativ till Ett år av bön - en bönekedja där alla församlingar uppmuntrades att vara med och be för en fortsättning framåt för rörelsen efter den ledarkris vi varit med om. Vi tror att bönen har gjort stor skillnad under det år som varit och nu står vi i ett nytt läge där vi vill fortsätta be om Guds ledning för oss som rörelse och det nya ledarskapet.

EFKs styrelse har nu tagit ett initiativ till en bönekedja 2018-2019 med målgång i samband med Torpkonferensen. I samband med en bönesamling i styrelsen fick vi detta bibelord som ett tilltal:

Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. - 2 Kor 4:3-6

Vi vill utifrån detta gemensamt be om

  • Kärlek. Att vår passion till Jesus som har lyst upp våra hjärtan skall växa
  • Frimodighet. Frimodighet att ge evangeliet till nya generationer och nya folk
  • Växt. Att många fler får möta Jesu kärlek i vårt land och i hela världen
  • Enhet. Att vi får stå enade och gemensamt ta oss an uppdraget

Var också gärna med och be om beskydd och vägledning för styrelsen, personalen och våra nya missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman.

Här nedan hittar ni bönelistan där ni behöver kolla vilket datum er församling är uppskriven på. Utmana er församling att be extra för EFK och oss som rörelse denna dag. Vill ni ordna en bönesamling gör ni självklart det, ni bestämmer själva vad som är rimligt för er.

Guds rike välsignelse,
Evangeliska Frikyrkans styrelse och missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman

Material att använda i församlingen:

Här hittar du datum för din församling

Skrolla i listan för att hitta det datum som din församling är uppskriven på.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du har frågor om bönekedjan!

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

ingemar.forss@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen