Nätverksbaserat arbetssätt

Sedan kongressen 2015 arbetar vi för att verksamheten inom EFK tydligare ska initieras och ha sin utgångspunkt så nära medlemmarna som möjligt - med så stor delaktighet och ägarskap som möjligt. Därför vill EFK arbeta mer nätverksbaserat där mer av verksamheten sker organiskt och initieras i ”rörelsen” snarare än i organisationen.

EFK beslutade vid sin kongress 2015 att ett nätverksbaserat arbete på ett bättre sätt möjliggör vårt uppdrag: att verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda, träna och tjäna. Vi vill göra detta genom att identifiera, modellera, fördjupa och sända. Vissa hubbar är igång - se en lista här.

En hubb - vad är det?

En hubb är en eller flera församlingar som leder ett nätverk, ibland tillsammans med en skola, ett missionscenter eller en internationell partner. Det är öppna gudsrikeshubbar som inte behöver begränsas endast till EFK.

Det finns två sorters hubbar:

1) Tematiska hubbar - Exempelvis barn & familj, entreprenörskap, mission i Indien, kommunikation/marknadsföring, församlingsgrundande etc

2) Geografiska hubbar - Exempelvis Dalarna, Skåne, Norrland, Stockholm, Göteborg etc

Målsättningar för en hubb

Att vara i framkant och ta ledarskap på sitt område och så effektivt och snabbt som möjligt dela den kunskapen med församlingar i Sverige och EFKs internationella nätverk, specifikt:

  • Sammanfatta lärdomar från ert arbete på ett sätt som lätt kan förstås.
  • Dela lärdomarna inom hubbnätverket och digitalt via EFKs resursbank samt ställer resurser (lokaler, ledare, spetskompetens mm) till förfogande för nätverkets och dess medlemmars växt och utveckling.
  • Ständigt fundera på och implementera hur området kan göras bättre.
  • Bygga lärande relationer med ledande församlingar i Sverige och världen inom respektive område.

Målsättningar för deltagande församlingar i ett hubbnätverk

Övergripande att ta det bästa från hubben och applicera på sin församling, specifikt:

  • Hålla sig uppdaterad på hubbens arbete och lärdomar
  • Applicera lärdomarna på sitt eget arbete och endast vid behov anpassa / uppfinna hjulet på nytt
  • Aktivt delta på samlingar, online diskussioner osv kring arbetet

Fördelarna med en hubbmodell

  • Resurseffektivt - Gör det möjligt att matcha våra resurser med våra drömmar och behov.
  • Organiskt - Guds rike är organiskt och vi vill se dess DNA multipliceras och skapa rörelse. Ett hubbnätverk har förmågan att vara bärare av detta liv och kan vara flexibelt i en föränderlig värld.
  • Fokuserat - Möjliggör fokus på de viktigaste områdena i vår verksamhet.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen