Lista över hubbar

Inom EFK arbetar vi sedan 2015 mer nätverksbaserat - urifrån något vi kallar "hubbar". Här är en lista över hubbar med anknytning till EFK. Vill du och din församling engagera er i något eller ta del av andras erfarenheter? Du hittar kontaktuppgifter under respektive hubbpresentation.

Lista över hubbar

* Barn- och familjefrågor

Under tidigare år har Maria Furusand haft en delad anställning mellan EFK och Folkungakyrkan. Hennes kompetens kom mycket väl till nytta i vårt arbete med att bygga upp ett tänk kring barn- och familjefrågor. När hennes tjänst upphörde som en följd av omtaget ser vi ett starkt önskemål att vidareföra den funktion och den kompetens som Maria har. Vi tror dessutom att församlingen har gjort erfarenheter som gör att den kan vara en inspiration och ge dynamisk rörelse i barn- och familjfrågor.

Syfte och målgrupp

Syftet är att stötta andra församlingar genom:

 • Att tillsammans med EFKs Sverigeprogram uppmuntra till och skapa nätverk omkring barn- och familjefrågor i rörelsen.
 • Att dela med sig av erfarenhet och arbetssätt för att göra hemmet till kyrkan och kyrkan till hem.
 • Att bidra med teologisk reflektion omkring barn, tro och församling.
 • Att dela med sig av erfarenhet och arbetssätt om hur man som församling kan möta barn med särskilda behov.

Kontaktpersoner

Maria Furusand, pastor i Folkungakyrkan. E-post: maria.furursand@folkungakyrkan.org

Tea Gustavsson, församlingsledare i Folkungakyrkan. E-post: tea.gustavsson@gmail.com

Församlingens webbplats: www.folkungakyrkan.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* Entreprenörskap och friskvård

När EFK beslutade att arbeta med hubbar bejakade Kungsportskyrkan i Huskvarna att vara en hubb för entreprenörskap och friskvård. Det är områden där vi tror att vi har ett unikt bidrag att ge men där vi också vill vara med och bygga nätverk där vi också vill lära från andra.

Entreprenörskap. Att utveckla och bedriva vissa verksamheter i bolagsform har möjliggjort för församlingens entreprenörer att på ett tydligt sätt bidra till att Kungsporten tillgodoser mänskliga behov för ande, själ och kropp. I Kungsporten, som under många år användes som industrilokaler, förverkligas visionen om en levande miljö där människor i alla åldrar, under hela veckan, kan mötas och umgås, arbeta och lära sig saker, göra upplevelser och ta avgörande beslut.

De verksamheter som kompletterar och utvecklar församlingens mer traditionella verksamhet har under årens lopp utvecklats att omfatta:

Café, Friskvård, Förskola, Konferens, Kontorshotell, Second Hand, Hemtjänst och Trygghetsboende.

Genom hubben Entreprenörskap vill vi beskriva det vi gör för att på så vis inspirera andra till att utveckla egna vägar och unika utryck att använda entreprenörskap som redskap i sin kallelse.

Friskvård är en av Kungsportens olika verksamheter, där vi har något unikt för Sverige men också troligen i världen. Vi vill använda friskvård som redskap för att betjäna människor samt presentera evangeliet. 60 % av alla svenskar tränar regelbundet och 80 % av alla européer har starkt idrottsintresse. Det gör träning/friskvård till en spännande väg för att nå ut till människor. Vi vill nå ut till fler församlingar för att inspirera och berätta om vad vi gör genom friskvården.

Syfte och målgrupp

Syftet är att stötta både individer och församlingar genom att:

 • Möjliggöra för församlingar att få verktyg och tips för att bygga nya verksamheter som stöder utförandet av församlingens uppdrag och vision.
 • Skapa mötesplatser och undervisning där vi visar hur "entreprenören" kan komma i funktion och till sin rätt i den lokala församlingen.
 • Bygga nätverk med andra församlingar och organisationer som arbetar med och för entreprenörskap och entreprenörer.
 • Dela med oss av vårt kunnande inom idrott och friskvård och inspirera andra att också använda dessa verktyg i relationsbyggande, diakoni och evangelisation.

Kontaktpersoner

Leif Norburg, hubb-ansvarig för entreprenörskap, ordförande i Kungsporten Utveckling AB. E-post: leif.norburg@gmail.com

Eric Lacabanne, hubb-ansvarig för friskvård, Gympastor & verksamhetschef för Simson Kungsportens Friskvårdscenter. eric.lacabanne@kungsporten.com

Åsa Björk, hubb-ansvarig för friskvård, Friskvårdspastor & verksamhetsansvarig för gruppträningen för Simson Kungsportens Friskvårdscenter. E-post: asa.bjork@kungsporten.com

Staffan Jenemark, ledarutvecklare med fokus på diakoni och mångkultur, Sverigeprogrammet. Tel: 070-550 43 02, e-post: staffan.jenemark@efk.se

* Sändande i internationell mission

Under lång tid har många av de personer vi som rörelse sänt ut i internationell mission kommit från Östergötland och inte minst Ryttargårdskyrkan. Ryttargårdskyrkan har under lång tid avsatt en relativt stor andel av sina insamlade medel till internationell mission, sänt ut flera av sina egna medlemmar på lång tid och stöder varje år ett stort antal ungdomar som sänds ut på olika volontäruppdrag. Församlingsledningen i Ryttargårdskyrkan vill ställa församlingens erfarenheter och kompetens till rörelsens förfogande och Ryttargårdskyrkan identifierades hösten 2015 som EFKs första hubb, med avseende på just sändning.

Församlingen har en medveten hållning om att detta är något man vill ska fortgå och man har vidtagit ett antal praktiska åtgärder och införlivat sändandet i sin pågående verksamhet. Detta känner vi igen som något vi vill ska få förmeras - eftersom det mycket djupt hänger samman med EFKs historiska arv och självklart med vad det är att vara en kristen som svarar ja på kallelsen att följa Jesus.

Syfte och målgrupp

Syftet är att stötta både individer och församlingar genom att t.ex.:

 • Ordna med träning för de församlingar som vill inspireras att sända fler i internationell mission.
 • Ordna med träning av unga för lärjungaskap och internationell mission.
 • Träffa missionsråd och församlingsledningar till samtal om sändande.
 • Fungera som bollplank i utvecklingen av sändande av "de bästa". (Apg. 13)
 • Inspirera till ett sändande församlingsliv.

Kontaktpersoner

Magnus*, ansvarig för hubben, specialiserad i lärjungaträning och träning i internationell mission. Tel: 076-826 95 65, e-post: missionshubb@ryttargardskyrkan.se

Andreas Dagernäs, programledare för EFKs Internationella program. Tel: 073-0461964, e-post: andreas.dagernas@efk.se

*Av säkerhetsskäl skrivs inte efternamn ut.

* Enkla församlingar - Simple church

Under en tid har det funnits ett nätverk i Sverige kring enkla församlingar. Nu vill EFK som rörelse också erkänna denna hubb för att tillgängliggöra den ytterligare. Helsingborgs husförsamlingsnätverk samarbetar med Maskrosnätverket i Stockholm och Charles Kridiotis, men också med andra pionjärer och nätverk på olika platser, för att få se en rörelse av lärjungar till Jesus och enkla, multiplicerande församlingar.

Syfte och målgrupp

Syftet är att stötta både individer och församlingar genom att:

 • Ordna med träning för de som vill göra lärjungar och grunda enkla församlingar
 • Ordna evangeliserande och församlingsgrundande Lukas-10-satsningar på olika platse
 • Fungera som bollplank i grundandet av nya enkla församlingar
 • Inspirera för missionellt församlingsliv

Kontaktpersoner:

Rickard Cruz, ansvarig för hubben, teamledare för Helsingborgs husförsamlingsnätverk. Tel: 070-301 08 42, e-post: rickard@cruz.se

Cahtrine Nygren, programledare för EFKs Sverigeprogram. Tel: 070-303 71 00, e-post: cahtrine.nygren@efk.se

Läs mer: simplechurch.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., husforsamlingarhbg.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , rickardcruz.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* Församlingsgrundande i Stockholm

Ett initiativ till en hubb kring församlingsgrundande i Stockholm har börjat. Det finns behov av att samla krafterna för att inspirera och katalysera för förnyad församlingsplantering i Stockholm. Hubben kommer att fungera som ett nätverk med flera församlingar och personer involverade.

Syfte och målgrupp

Syftet är att stötta varandra i det församlingsgrundande arbetet i Stockholm. Nätverket vill:

 • Arbeta med strategi
 • Skapa mötesplatser
 • Träna pionjärer
 • Mobilisera för bön

Hubben vänder sig till församlingar och organisationer som vill vara med och bidra och samarbeta kring församlingsgrundande i Stockholm men också till enskilda personer som är nyfikna på vad församlingsplantering innebär eller bär på en tydlig kallelse till detta och vill ha hjälp vidare.

Kontaktpersoner

Richard Hultmar, ansvarig för hubben, föreståndare i Korskyrkan Stockholm. Tel: 070-719 57 02, e-post: richard@korskyrkanstockholm.se

Cahtrine Nygren, programledare för EFKs Sverigeprogram. Tel: 070-303 71 00, e-post: cahtrine.nygren@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen