Utreseländer 2022

Här finns en lista på aktuella länder och partnerorganisationer.

Afrika


Swaziland/Eswatini

Holiness Union Church (HUC). Till följd av problematiken med hiv/aids finns det ett stort antal föräldralösa barn i landet. HUC arbetar för att dessa barn ska få nya familjer genom ett arbete med fosterhemsplacering. I arbetet ingår även träning i odling och djuruppfödning med målet att fattiga familjer ska bli självförsörjande.

Zambia

Mpongwe Baptist Association (MBA). Genom hälsovård och andra samhällstjänster vill MBA bidra till hopp för den zambiska befolkningen. Arbetet är till stor del fokuserat på att träna och stötta lokala församlingar och deras ledare att på olika sätt tjäna och stötta sina lokala samhällen. Genom Mpongwe Mission Hospital bedrivs ett hälso- och sjukvårdsarbete som betjänar ett stort antal människor per år.

Sydamerika

Paraguay

Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB). CCAB vill bidra med samhällsutveckling genom satsningar på barn och deras familjer genom byutveckling. Barnens utveckling och rättigheter står i centrum. Organisationen driver olika projekt genom lokala församlingar på olika platser i landet.

Asien

Kambodja

International Cooperation Cambodia (ICC). Arbetar för att stärka efterlevnaden av mänskliga rättigheter i det kambodjanska samhället. Detta bland annat genom att öka kännedomen om barns rättigheter bland föräldrar och makthavare, samt att motverka den ökade människohandeln i landet.

Mongoliet

Joint Christian Services (JCS). JCS är en organisation som samlar flera olika kristna samfund och missionsorganisationer för att tillsammans tjäna mongolerna genom ett holistiskt bemötande av varje människa, samt genom att stötta människor i deras försök att förbättra deras liv och samhällen. JCS bedriver arbeten och projekt inom jordbruk, hälsa, utbildning och affärsverksamhet, ungdomsarbete, engelskundervisning och utvecklingsarbete.

Thailand

Thai-Lahu Foundation (TLF). Fokuserar på att hjälpa en av de thailändska minoriteterna att få likvärdiga rättigheter och möjligheter som resten av den thailändska befolkningen. TLF arbetar med hälsa och utbildning, barns rättigheter, hållbar försörjning och mot människohandel.

Europa

Serbien

Bread of life (BoL). Arbetar med flera utsatta grupper i Serbien, bland annat den hårt diskriminerade romska befolkningen. Arbetet fokuserar på att stärka romernas röst i samhället, skapa förutsättningar för en bättre integrering och stödja romska organisationer som jobbar för rättigheter.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

jenny.jonsson@efk.se